Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, năm 2023, đơn vị được Bộ Tài chính giao thu từ nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 7.100 tỷ đồng; UBND tỉnh giao dự toán thu là 7.800 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất

Cục Thuế Thanh Hóa sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được giao đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng cố tình chây ỳ, không chấp hành nộp tiền. Ảnh minh hoạ.

Cũng theo Cục Thuế Thanh Hóa, tính đến ngày 23/11, toàn đơn vị đã thu tiền sử dụng đất được 6.500 tỷ đồng. Đơn vị đang nỗ lực thực hiện các giải pháp, đảm bảo hết năm 2023, thu từ tiền sử dụng đất đạt dự toán UBND tỉnh giao.

Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, trên cơ sở dự toán được giao trong năm 2023, cục thuế đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tích cực khai thác hiệu quả nguồn thu như: Thu từ tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê, thu từ hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở, bán đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Ông Mai Đình Tú - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, thị trường bất động sản “trầm lắng” nên số tiền trúng đấu giá QSDĐ thấp hơn, số người tham gia đấu giá cũng giảm nhiều so với những năm trước đó.

Hiện tại, có nhiều mặt bằng được quy hoạch bài bản và tổ chức bán đấu giá nhiều lần nhưng không thu hút được nhiều người mua, dẫn đến nguồn thu tiền sử dụng đất ở nhiều địa phương chưa đạt dự toán tỉnh giao.

Để nâng cao hiệu quả từ bán đấu giá QSDĐ, các cơ quan chuyên môn kết hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) thực hiện công tác chuẩn bị đúng quy trình, quy định. Trước mỗi đợt bán đấu giá QSDĐ, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi, chi tiết đến đông đảo nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với đó, Cục Thuế Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy trình, kịp thời thông báo đến người sử dụng đất số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Chi cục thuế các khu vực tiến hành thống kê, rà soát từng trường hợp đã thông báo nộp tiền sử dụng đất mà người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để vận động thực hiện nộp kịp thời vào ngân sách.

Để đảm bảo từ nay đến hết năm 2023, nguồn thu tiền sử dụng đất đạt dự toán theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về thu ngân sách tăng 10%, Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế nhập tiền sử dụng đất vào hệ thống quản lý thuế tập trung nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ, đơn vị cũng thực hiện thông báo và đôn đốc quyết liệt tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân chấp hành nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Cục Thuế Thanh Hóa sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được giao đất, trúng đấu giá QSDĐ nhưng cố tình chây ỳ, không chấp hành nộp tiền./.