Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, hơn lúc nào hết, ở thời điểm nhiều khó khăn này, Bộ Tài chính cần tiếp tục coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Chỉ có tăng cường kỷ luật ngân sách mới có nguồn dư dả chi cho các nhiệm vụ cấp bách, tránh ảnh hưởng tới ngân khố quốc gia.

Media