Theo UBND quận Bình Tân, dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được triển khai thực hiện theo Công văn số 4894-CV/VPTU ngày 13/8/2010 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Công văn số 4119/UBND- ĐTMT ngày 23/8/2010 của UBND TP. Hồ Chí Minh về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa với quy mô diện tích là 53,612ha, phần diện tích đất thu hồi là 40,6969ha với 53.956 mộ bị ảnh hưởng, chia làm 3 giai đoạn.

TP. Hồ Chí Minh: Di dời mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà gặp khó
Một góc nghĩa trang Bình Hưng Hoà. Ảnh Kỳ Phương

Hiện tại, giai đoạn 1 (12, 12,9504ha), có tổng số mộ bị ảnh hưởng là 15.539 mộ, đã vận động được thân nhân đăng ký kê khai 13.715 mộ (đạt 88,26%), trong đó đã bốc và di dời 13.613 mộ (đạt 87.6%), còn lại 1.926 mộ chưa có thân nhân đăng ký bộc mộ, di dời.

Vị trí di dời thuộc phường Bình Hưng Hòa (khu 10ha) gồm các nghĩa trang: Phật học, Tương tế Thánh Minh, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Sòng Sơn, nghĩa trang Chùa Đại Giác, nghĩa trang Tư Cỏ (Lê Văn Hai), nghĩa trang Đức Thành (Trần Văn Lái), nghĩa trang Hai Cỏ (Nguyễn Văn Cở), nghĩa trang Sáu Tờ (Nguyễn Anh), nghĩa trang Ba Trung (Huỳnh Văn Hoàng), nghĩa trang Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), nghĩa trang Minh Phương (Lê Văn Hai) và phường Bình Hưng Hòa A. (khu 2ha) gồm các nghĩa trang: Liên Ứng, một phần nghĩa trang Quan Bế.

Giai đoạn 2 (11,54 ha) có tổng số mộ bị ảnh hưởng là 16.848 mộ, đã vận động được thân nhân dâng lý lê khai 11651 mộ đạt 69,15%), trong đó đã bốc và di dời 11.117 mộ (đạt 66,34%), còn lại 5.671 mộ chưa có thân nhân đăng ký, bốc mộ di dời.

Vị trí di dời thuộc phường Bình Hưng Hòa A gồm các nghĩa trang: Giáo xứ Đức Mẹ A, Thượng Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, Sáu Liễu, Tân Việt, Khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, một phần nghĩa trang Bắc Việt, một phần nghĩa trang Chín Lý (Nguyễn Thị Lý), nghĩa trang Chín Hoàng (Trương Văn Hoàng), một phần nghĩa trang Hai Bị (Nguyễn Văn Bi), nghĩa trang Giáo xứ An Lạc, nghĩa trang Út Tre (Võ Văn Tre), nghĩa trang Hai Cờ (Võ Văn Cờ), nghĩa trang Chín Lảy (Trần Văn Láy), nghĩa trang Tư nhân Chánh (Trần Văn Chánh), nghĩa trang Chín Hoàng (Trương Văn Hoàng), nghĩa trang Vân Chàng, nghĩa trang Văn Áp

Giai đoạn 3 (16ha) có 21.569 mộ bị ảnh hưởng, hiện đã thông qua danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2015 - 2020.

Vị trí di dời thuộc phường Bình Hưng Hòa A gồm các nghĩa trang: Cán Bộ, Bắc Việt, Giác Quan, Sau chùa Di Lạc, Trấn Quốc Giác Hải, Đông Quan, Liên Ứng, Hòa Hưng, Tư nhân Thành, nhà sau chùa Trấn Quốc Giác Hải, Chín Lý, Tư Danh, Út Cuộc, Nguyễn Văn Bi, Bắc Hà, Hai Nhớ, Chín Hoàng, Tư Một, Đất tộc - Tư Lập, GX Tân Phú - Tám Quẹo, Tám Sơn, Bảy Bạch, Đồng hương Kinh Danh, GX Vườn Xoài, Đất Làng, Ba Thố, Út Tre, Ngọc Cụt, GX Nam Hòa, Út Lợi.

UBND quận Bình Tân cho biết, để chuẩn bị cho công tác bốc mộ trong năm 2022, đề nghị các thân nhân liên hệ đăng ký kê khai từ nay đến ngày 30/10/2022, thời gian bốc mộ hạn chót từ ngày 1/11/2022 đến ngày 30/4/2023. Nếu sau thời gian nêu trên, các mộ không có thân nhân đăng ký bốc mộ, UBND quận Bình Tân sẽ lập các thủ tục để thực hiện công tác bốc mộ hàng loạt theo kế hoạch.