Công ty cổ phần Victory Capital (mã ck: PTL) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, theo Nghị quyết 193/NQ-VCG ngày 10/4/2024.

Victory Capital muốn phát hành 100 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ
Ảnh minh họa.

Theo đó, nội dung được Victory Capital bổ sung là dự thảo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Cụ thể, HĐQT Victory Capital đưa ra phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi nợ vay 1.000 tỷ đồng, theo Nghị quyết số 70/NQ-VCG ngày 22/2/2024.

Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi theo giá đóng cửa trung bình 60 phiên (từ ngày 10/1/2024 đến 9/4/2024) là 4.064 đồng/cổ phiếu. Giá trị sổ sách của công ty tính đến ngày 31/12/2023 là 4.777 đồng/cổ phiếu.

Theo Victory Capital, để đảm bảo lợi ích của cổ đông và khả năng phát hành thành công, tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, số cổ phiếu sẽ được phân phối trực tiếp của chủ nợ, đồng thời cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Sau khi phát hành thành công, Victory Capital sẽ tăng vốn lên gấp đôi từ 1.000 tỷ đồng lên mức 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Victory Capital đã thông qua phương án vay vốn, với tổng số tiền vay 1.000 tỷ đồng, bao gồm, vay 500 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Grand House, 40 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tấn Thụ - Chủ tịch HĐQT và 460 tỷ đồng từ ông Lê Thế Tình.

Khoản vay trên dự kiến được thực hiện trong quý I và quý II/2024, thời hạn vay tối đa không quá 12 tháng, lãi suất 7,5%/năm.

Theo Victory Capital, mục đích vay là góp vốn vào các công ty con để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể, Victory Capital dùng 700 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Tiến Phát Đạt (công ty con) và 250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Phúc Khang Gia (công ty con) để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất, 50 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.