Cụ thể, cổ phiếu SMC của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC; cổ phiếu APH của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings; cổ phiếu SVD của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng; cổ phiếu TDC của Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sẽ vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/4/2024.

HOSE quyết định đưa loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo
Ảnh minh họa.

HOSE cho biết, nguyên nhân loạt cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm tóan năm 2023 của tổ chức niêm yết là số âm.

Riêng 2 mã SVD và SMC đồng thời sẽ vào diện kiểm soát kể từ ngày 10/4/2024 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2022, 2023) của 2 doanh nghiệp là số âm.

Ngoài ra, cổ phiếu CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ và cổ phiếu PSH của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cũng vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/4/2024.

Nguyên nhân do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh cáo.

Ngoài ra, các mã BCE của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và PTL của Công ty cổ phần Victory Capital sẽ giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 âm căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023./.