Ngày 30/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn VSETGROUP (địa chỉ trụ sở chính: 107 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam).

VSETGROUP bị phạt nặng vì chào bán trái phiếu sai quy định
VSETGROUP bị phạt 600 triệu đồng vì chào bán chứng khoán ra công chúng mà không nộp hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý. Ảnh: https://vsetgroup.com.

Theo đó, Công ty này bị phạt tiền 600 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Nguyên nhân Công ty này bị phạt do có hành vi vi phạm hành chính là: Chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2020 đến 27/10/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn VSETGROUP đã thực hiện chào bán trái phiếu của Công ty ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2006, khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019.

Bên cạnh đó, Công ty còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm a khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Liên quan tới thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã và đang có nhiều giải pháp để tăng cường quản lý giám sát đối với thị trường này. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu tăng trường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phát hành TPDN, cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ về TPDN.

Cùng với đó, nhằm hạn chế rủi ro và tăng cường quản lý giám sát thị trường TPDN, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai 4 đoàn kiểm tra trong tháng 10/2021 tại 10 công ty chứng khoán về tình hình cung cấp dịch vụ về TPDN. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng đang tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành trái phiếu lớn, phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo, tình hình tài chính yếu.

Trên cơ sở công tác quản lý giám sát và kết quả kiểm tra về tình hình phát hành, cung cấp dịch vụ về TPDN, Bộ Tài chính đang đánh giá để đề xuất sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP theo hướng hạn chế doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng lớn không phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tăng cường công khai minh bạch trong huy động vốn trái phiếu.

Về sự phối hợp giữa các bộ, ngành, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ về tình hình thị trường TPDN và công tác quản lý giám sát. Bên cạnh đó, Bộ đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành tăng cường quản lý giám sát thị trường TPDN thông qua: đề nghị Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng huy động vốn từ phát hành trái phiếu và phối hợp chia sẻ thông tin kết quả kiểm tra, giám sát; đề nghị Bộ Xây dựng có các giải pháp quản lý thị trường bất động sản, phối hợp quản lý giám sát và cảnh báo các doanh nghiệp bất động sản về rủi ro tăng trưởng nóng; tổ chức làm việc với Bộ Công an về khung khổ pháp lý và tình hình phát hành TPDN để tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin.

Để tăng tính công khai, minh bạch và tăng cường quản lý, giám sát hoạt động giao dịch thứ cấp TPDN riêng lẻ, Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng Thông tư và chuẩn bị thiết lập thị trường TPDN riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời nâng cấp chuyên trang thông tin và hệ thống niêm yết, giao dịch TPDN phát hành ra công chúng.

Trao đổi với phóng viên TBTCO mới đây, ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch UBCKNN cũng cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, với vai trò và chức năng của UBCKNN, cơ quan quản lý đã, đang và sẽ phối hợp với nhiều đơn vị chức năng tổ chức nhiều đoàn kiểm tra về vấn đề này. “Chúng tôi đã quán triệt tinh thần chỉ đạo là tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của thị trường” – ông Trần Văn Dũng nói./.