Năm 2024, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Phúc trên 7.776 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương trên 443,3 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 7.334,2 tỷ đồng.

Xác định đầu tư công đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng GDP của địa phương, ngay từ cuối năm 2023 khi nhận nguồn vốn giao, tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương thực hiện giao chi tiết kế hoạch vốn cho các công trình, dự án.

3 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc giải ngân vốn đầu tư công đạt 17% kế hoạch
3 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc giải ngân vốn đầu tư công đạt 17% kế hoạch. Ảnh minh họa: Hạnh Thảo

Đồng thời, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, phân công các lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trọng điểm.

Hết quý I/2024, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã giải ngân được hơn 1.325,2 tỷ đồng, đạt 17%, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến hết tháng 3/2024, tỉnh Vĩnh Phúc đã phân bổ chi tiết 3.835,3 tỷ đồng/3.910,1 tỷ đồng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý cho 24 dự án hoàn thành và 100 dự án chuyển tiếp. Cấp huyện, cấp xã phân bổ chi tiết gần 2.903 tỷ đồng/3.423 tỷ đồng cho các dự án, công trình; trong đó, thành phố Phúc Yên và các huyện Sông Lô, Bình Xuyên đã phân bổ hết 100% vốn được giao.

Đặc biệt, xác định “nút thắt” tồn tại rất nhiều năm của công tác giải ngân vốn đầu tư công chính là những vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư…, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các nút thắt này, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và ủy quyền cho cấp huyện quyết định các biện pháp hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất…

Với những giải pháp đã thực hiện, đến hết quý I/2024, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã giải ngân được hơn 1.325,2 tỷ đồng, đạt 17%, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tỉnh quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên trong năm 2024, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án và chủ đầu tư thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Đồng thời, tỉnh tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán, giải ngân hết vốn được giao; tăng cường công tác giám sát, theo dõi, đánh giá kế hoạch, dự án đầu tư công.

Cùng với đó, tỉnh cũng nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt về giải ngân đầu tư công; chủ động rà soát tiến độ triển khai các dự án, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các công trình, dự án không có khả năng giải ngân để điều chuyển cho các công trình, dự án, nhiệm vụ khác.