Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, toàn hệ thống đã cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành NSNN.

KBNN cũng chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

9 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán chi ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng
Công chức KBNN thực hiện kiểm soát các khoản thanh toán vốn NSNN. Ảnh: H.T

Để công tác kiểm soát chi được chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức; nguồn vốn đến được đúng đối tượng thụ hưởng, KBNN đã yêu cầu toàn hệ thống tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và giám sát từ xa đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, không gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch; kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận thành phần hồ sơ kiểm soát chi NSNN; đảm bảo việc tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định.

Trong những tháng cuối năm, KBNN đang yêu cầu Vụ Kiểm soát chi tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin nâng cấp dịch vụ công trực tuyến của kho bạc, để đáp ứng các yêu cầu sửa đổi Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và số hóa các tiện ích phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và KBNN. Đồng thời, KBNN chuẩn bị ký ban hành Quy trình về thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng thương mại của đơn vị giao dịch tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Với những giải pháp trên, tính đến hết tháng 9 vừa qua, toàn hệ thống đã thực hiện, kiểm soát ước đạt 711.805 tỷ đồng chi thường xuyên, bằng 60,1% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với chi đầu tư, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 344.361,1 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch năm 2023 Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước thanh toán là 333.140,1 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2023 Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 48,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN.

Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 11.221 tỷ đồng, bằng 40,1% kế hoạch năm 2023 Thủ tướng Chính phủ giao.