Khoản vay này nằm trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu 2X Challenge, nhằm tăng cường vai trò kinh tế của phụ nữ tại các nước đang phát triển. Proparco đã đóng góp cho sáng kiến này từ năm 2018.

Lĩnh vực may mặc đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam. Đây là lĩnh vực xuất khẩu xếp thứ hai của quốc gia, đóng góp 16% GDP và với 2,5 triệu lao động.

AFD cấp khoản vay 10 triệu USD cho một doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam
Đại diện Proparco và Scavi ký kết thỏa thuận khoản vay. Ảnh: ĐSQ Pháp

Scavi là công ty đầu tiên được cấp giấy phép đầu tư trực tiếp nước ngoài khi Việt Nam bắt đầu mở cửa tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào năm 1988 và hiện có lực lượng lao động hơn 15.000 người ở 7 cơ sở sản xuất ở Việt Nam, Lào và Pháp. Đây là một doanh nghiệp nổi tiếng về sự bảo đảm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cùng các hoạt động xã hội và chiến lược có tầm nhìn trong ngành công nghiệp may mặc bền vững.

Khoản vay 10 triệu USD của Proparco sẽ hỗ trợ cho Scavi trong việc tự động hóa và số hóa các hoạt động của công ty và sẽ góp phần tối ưu hóa nhà máy của Scavi tại Huế, nhất là với việc xây dựng nhà kho và văn phòng mới.

Dự án này dự kiến sẽ hỗ trợ tạo ra hơn 20.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp trong những năm tới. Với những điều kiện làm việc có chất lượng cao của Scavi và các cam kết của công ty với nữ giới (vốn chiếm 80% nhân sự của công ty), khoản tài trợ này được đánh giá là đủ điều kiện hợp lệ với 2X Challenge, một sáng kiến toàn cầu về tăng cường vai trò kinh tế của phụ nữ ở các nước đang phát triển mà Proparco tham gia đóng góp kể từ khởi đầu sáng kiến này vào năm 2018.

Dự án này sẽ góp phần vào việc đạt được Mục tiêu phát triển bền vững số 8 (công việc tốt và tăng trưởng kinh tế) và số 9 (công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng) của Liên hợp quốc./.