Theo đó, BAF dự kiến phát hành gần 24,4 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:17, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Đồng thời, BAF cũng sẽ phát hành thêm 68.425.600 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,476767, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 1 triệu quyền mua được mua 476.767 cổ phiếu mới.

BAF dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 17%
Ảnh minh họa

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) sẽ được đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 27/5 đến ngày 11/6, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/5 đến ngày 17/6.

Theo BAF, số tiền thu được từ đợt phát hành công ty dự kiến sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hình ảnh của BAF trước các đối tác, bạn hàng để tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BAF hiện được giao dịch với mức giá 27.850 đồng/ cổ phiếu. Như vậy, công ty dự kiến phát hành thêm cổ phiếu có giá chỉ bằng gần 1/3 thị giá hiện tại của BAF.

Năm 2024, BAF đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 5.543,9 tỷ đồng, chỉ tăng gần 7% so với thực hiện năm 2023, song mục tiêu lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 305,9 tỷ đồng, gấp 9,9 lần năm trước.

Kết thúc quý I/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.292 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 118,6 tỷ đồng, gấp 30,5 lần quý I/2023 và hoàn thành xấp xỉ 38% mục tiêu năm./.