Bảo hiểm Agribank giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Agribank
Agribank và Bảo hiểm Agribank ký kết hợp đồng tổng đại lý.

Lãnh đạo Agribank cho rằng, thỏa thuận hợp tác giữa Agribank và Bảo hiểm Agribank nhằm cụ thể hóa những nội dung, chương trình đã, đang và sẽ hợp tác, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của hệ sinh thái Agribank thông qua việc bảo vệ nguồn vốn, khách hàng.

Việc Bảo hiểm Agribank phát triển đúng với định hướng và mục tiêu thành lập, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm qua kênh bancassurance đã hỗ trợ sự lưu thông của dòng vốn tín dụng, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp - nông thôn, đảm bảo khả năng chi trả nợ vay, giảm nợ xấu. Bảo hiểm Agribank chính là công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu và hiệu quả cho Agribank.

Với định hướng xuyên suốt thị trường mục tiêu của Bảo hiểm Agribank là lĩnh vực nông nghiệp và khu vực tam nông, trong đó yếu tố cốt lõi làm nên sự phát triển của Bảo hiểm Agribank là kênh phân phối Banca với các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của cả khách hàng và Agribank.

Tính đến 30/11/2023, Bảo hiểm Agribank cơ bản đã hoàn thành một số chỉ tiêu của đề án chiến lược 2021 - 2025, cụ thể như: Về bộ máy và phát triển mạng lưới: Công ty đã có 19 chi nhánh và 1 Ban trù bị thành lập chi nhánh (dự kiến hoạt động chính thức từ 1/1/2024), hoàn thành chỉ tiêu 20 chi nhánh theo đề án chiến lược.

Vốn điều lệ Bảo hiểm Agribank đạt 723 tỷ đồng vào 31/12/2023. Hoàn thành lộ trình tăng vốn lên 700 tỷ đồng theo đề án chiến lược. Chi trả cổ tức năm 2023: 51,34%/năm (41,34% chi trả cổ tức bằng cổ phần, 10% chi trả cổ tức bằng tiền mặt), hoàn thành chỉ tiêu cổ tức tối thiểu 14%/năm. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: 11 tháng đầu năm 2023: ROE là 16%/năm, đạt chỉ tiêu ROE tối thiểu 15% theo đề án chiến lược.

Bảo hiểm Agribank đang thực hiện sắp xếp bộ máy tại trụ sở chính để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện lập đề án nâng cấp mô hình lên tổng công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bảo hiểm Agribank cũng sẽ thực hiện lên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm thích hợp trong giai đoạn 2021-2025.

Bảo hiểm Agribank giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Agribank
Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bảo hiểm Agribank cho biết, đến nay Agribank và Bảo hiểm Agribank đã từng bước phát triển và nhân rộng mô hình kênh phân phối, đưa Bảo hiểm Agribank khẳng định vị thế TOP 10 trên bản đồ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với hơn 3 triệu lượt hộ nông dân và hàng chục nghìn doanh nghiệp, trong đó phần lớn là nông dân, ngư dân, diêm dân.

Đó cũng là lý do tại sao người dùng ví Bảo hiểm Agribank như một chiếc khiên vững chắc bởi Bảo hiểm Agribank luôn nhấn mạnh sứ mệnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, luôn đồng hành và bảo vệ khách hàng trên mọi chặng đường.

Năm 2023, là một năm với những biến động lớn, khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Đặc biệt là cơn “khủng hoảng” về niềm tin khách hàng đối với thị trường bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ đã tác động không nhỏ và đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động của Bảo hiểm Agribank.

Tuy nhiên, với việc tận dụng ưu thế mạng lưới, bám sát hoạt động của Agribank, kênh bancassurance đã biến thách thức thành cơ hội, để từ đó khai thác tiềm năng dư nợ, đa dạng hóa sản phẩm, nỗ lực chuyển đổi số, tăng cường công tác truyền thông… để đẩy mạnh doanh thu kinh doanh. Đây cũng là năm đánh dấu những bước chuyển mình, những thay đổi của Bảo hiểm Agribank để thích ứng với mọi hoàn cảnh, hướng đến hoạt động hiệu quả, bền vững song hành cùng với hoạt động của Agribank.

Hợp đồng đại lý bảo hiểm tạo nên bước ngoặt quan trọng

Năm 2023, được sự nhất trí của Hội đồng thành viên Agribank, sự quan tâm chỉ đạo của Tổng giám đốc Agribank, hợp đồng đại lý bảo hiểm tập trung giữa Agribank và Bảo hiểm Agribank là một sự thay đổi rất lớn, tạo nên bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự hợp tác giữa Agribank và Bảo hiểm Agribank phát triển lên một tầm cao mới. Việc ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm lần này là nền tảng, điểm tựa vững chắc để Bảo hiểm Agribank vững niềm tin triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm, khai thác tiềm năng to lớn của Agribank và xác lập vị thế mới trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.