Cụ thể, Bộ Tài chính tạm cấp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách năm 2013 các tỉnh: Tuyên Quang gần 21,8 tỷ đồng; Lào Cai gần 6,3 tỷ đồng; Thái Nguyên gần 16,5 tỷ đồng; Bắc Giang gần 14,3 tỷ đồng; Điện Biên trên 3,4 tỷ đồng; Hưng Yên gần 8,9 tỷ đồng; Nghệ An gần 61 tỷ đồng; Quảng Bình trên 12,6 tỷ đồng; Quảng Ngãi trên 28,8 tỷ đồng và tỉnh Long An tạm cấp gần 32,8 tỷ đồng để thực hiện mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012 và năm 2013.

Quyết định của Bộ Tài chính căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh có tên trên chỉ đạo các cơ quan chức năng làm thủ tục rút dự toán số tiền trên theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013./.

Đỗ Vinh