Đà Nẵng

Cán bộ Hải quan Đà Nẵng rà soát tờ khai nhập khẩu của đại lý hải quan. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, xét đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 11 doanh nghiệp có trụ sở tại Đà Nẵng, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 19/5/2021.

Đó là, Công ty Logistics Đà Nẵng, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Giang Thanh Hà, Công ty TNHH Tiếp vận Anh Phú, Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Đà Nẵng, Chi nhánh tại Đà Nẵng của Công ty TNHH TNT Express Wordwide (Việt Nam), Bưu điện TP. Đà Nẵng, Công ty TNHH H.T Logistics, Công ty Giao nhận vận tải Thái Minh Thư, Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Đà Nẵng, Công ty cổ phần Chứng nhận VietCert, Trung tâm Vận chuyển và kho vận miền Trung thuộc Công ty Vận chuyển và kho vận Bưu điện.

Quyết định nêu rõ, quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày 19/5/2021, nếu không đáp ứng được quy định của Bộ Tài chính và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định./.

Ngọc Linh