Cụ thể, DPG sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã DPG12101 (được phát hành ngày 28/10/2021, đáo hạn ngày 28/10/2024, lãi suất 10,5%/năm). Trái phiếu có mệnh giá phát hành 300 tỷ đồng, đã mua lại 100 tỷ đồng và dư nợ hiện còn 200 tỷ đồng. Thời gian dự kiến mua lại từ ngày 24/5 đến ngày 24/6. Nguồn tiền mua lại từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh.

DPG muốn mua lại toàn bộ lô trái phiếu trước hạn
Ảnh minh họa

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, doanh thu của DPG đạt 1.423 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ (1.094 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ (143 tỷ). Luỹ kế năm 2023, doanh thu của DPG đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước (3.319 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 288,8 tỷ đồng, giảm 44% so với năm trước (519 tỷ đồng).

Năm 2023, DPG đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.436 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 287,6 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã đồng thời vượt 0,4% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DPG đạt 6.698 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm (6.139 tỷ đồng) trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 1.272 tỷ đồng, tăng 8%; tiền gửi ngân hàng tại khoản “đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn” đạt 379 tỷ đồng, tăng 85%.

Được biết, ngày 20/3 tới đây, DPG sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự dại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 18/3, cổ phiếu DPG tăng kịch trần lên mức giá 44.650 đồng/ cổ phiếu./.