Cụ thể, tại báo cáo tài chính quý I về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần của Công ty CP Dược Danapha (mã ck: DAN) ghi nhận ở mức 132,6 tỷ đồng, tăng 10,4 tỷ đồng, tương đương tăng 8,5% so với cùng kỳ. Lãi gộp ở mức 65,7 tỷ đồng, tăng 24,1% so với quý I/2023. Chi phí tài chính của DAN tăng 54,5%, chi phí bán hàng tăng 6,6%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,9%.

Dược Danapha kinh doanh như thế nào sau khi về chung nhà với Danhson VN?
Kết quả kinh doanh DAN quý I/2024. Ảnh: DAN.

Cũng trong quý I, DAN báo lãi 21,9 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, kết thúc quý I/2024, DAN hoàn thành 24,3% doanh thu và 36,2% lợi nhuận so với kế hoạch năm. DAN cho biết, việc tăng lãi trong quý đầu năm đến từ sự tăng trưởng đồng đều về doanh thu ở các kênh bán hàng xuất khẩu và các kênh nội địa.

Về tài sản, tổng tài sản của DAN tăng từ 1.294,6 tỷ đồng hồi đầu năm 2024 lên 1.395,9 tỷ đồng tại 31/3/2024, chủ yếu do tài sản dài hạn tăng mạnh. Tài sản ngắn hạn giảm khoảng 3% sau ba tháng đầu năm, trong đó giá trị hàng tồn kho giảm được khoảng 4,2 tỷ đồng; tiền và tương đương tiền bốc hơi hơn 1 nửa, chỉ còn 26,8 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 10 tỷ đồng, lên mức 369,8 tỷ đồng, chiếm 69% tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn tăng mạnh sau 3 tháng do chi chi phí xây dựng dở dang tăng. Được biết, DAN đang tập trung đầu tư các dự án quy mô lớn, gồm Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao và Dự án văn phòng kết hợp căn hộ du lịch tại khu đất vàng trên đường Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của DAN tăng thêm 80 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm 2024, chủ yếu do tăng nợ dài hạn. Nợ vay hiện ở mức 370,9 tỷ đồng, với 165,3 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, còn lại là nợ vay trong dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, trong quý I, cổ phiếu DAN giảm. Kết phiên ngày 29/3, cổ phiếu DAN có giá 24.400 đồng/cổ phiếu.

Tháng 3/2024, Công ty TNHH Danhson VN đã trở thành Công ty mẹ của DAN sau khi mua được hơn 13,8 triệu cổ phiếu DAN, tương đương 66,07%. Số lượng cổ phiếu mua được này vẫn thấp hơn gần 91.000 cổ phiếu Danhson đăng ký mua, do bên bán thỏa thuận không thực hiện được giao dịch vì Công ty Chứng khoán VNDirect bị lỗi hệ thống.

Mới đây, Danhson VN tiếp tục mua thành công hơn 1 triệu cổ phiếu DAN, lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch này nâng lên hơn 14,86 triệu cổ phiếu (tương đương 70,97%). Giá trị giao dịch này khoảng hơn 30 tỷ đồng