Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.186 đồng/lít (giảm 13 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 962 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 22.148 đồng/lít (tăng 3 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 19.788 đồng/lít (tăng 264 đồng/lít). Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 20.457 đồng/lít (giảm 37 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 15.685 đồng/kg (tăng 420 đồng/kg).

Giá xăng dầu tăng, giảm nhẹ đối với từng mặt hàng
Giá xăng dầu tăng, giảm nhẹ đối với từng mặt hàng. Ảnh: Hải Anh

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước), không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/12/2023 - 27/12/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng, giảm nhẹ đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/12/2023 và kỳ điều hành ngày 28/12/2023 là: 88,295 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,097 USD/thùng, tương đương giảm 0,11% so với kỳ trước); 92,343 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,007 USD/thùng, tương đương giảm 0,01% so với kỳ trước); 101,953 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,237USD/thùng, tương đương giảm 0,23% so với kỳ trước)...