Giải ngân vốn đầu tư ngành Nông nghiệp đạt khoảng 1.595 tỷ đồng 7 tháng đầu năm
Giải ngân vốn đầu tư ngành nông nghiệp đạt khoảng 1.595 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm. Ảnh: Phúc Nguyên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, từ đầu năm đến nay, Bộ NN&PTNT đã rà soát, phân nhóm các dự án gộp để có phương án điều chỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Kiểm tra thực địa phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi một số dự án (hồ Thục Luyện, tỉnh Phú Thọ; trạm bơm Lãng Sơn, tỉnh Bắc Giang; cụm hồ chứa và dự án tiêu suối Rạt, tỉnh Bình Phước,…); lấy ý kiến Bộ Tài chính về dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các viện lĩnh vực lâm nghiệp; hoàn thiện hồ sơ cơ sở thẩm định cho 10 dự án, dự án thành phần, hợp phần xây dựng;…

Từ nay đến cuối năm, để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ NN&PTNT tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức thực hiện tốt khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ, tập trung vào các dự án dự định khởi công trong năm 2022; chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho các công trình đang triển khai thực hiện; tổ chức các đoàn đi thực tế hiện trường các dự án.

Đồng thời, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, công tác nghiệm thu hoàn thành dự án của chủ đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020; làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính để hướng dẫn các chủ đầu tư phương án xử lý đối với các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, khung chính sách, xây dựng trụ sở. Cùng với đó, Bộ cũng khẩn trương thẩm định phê duyệt 03 dự án đầu tư giao Bộ NN&PTNT thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của trái phiếu chính phủ tại văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022.