Google, Facebook, Tiktok nộp 2.030 tỷ đồng tiền thuế
2 tháng đầu năm 2024, các nhà cung cấp nước ngoài lớn như: Meta - đơn vị sở hữu Facebook, Microsoft, Google, Apple, TikTok… đã nộp 2.030 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: TL

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, hiện nay có 84 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho NCCNN của Tổng cục Thuế. Trong đó, có 67 NCCNN đã kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật. Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2024, các đơn vị này đã nộp 2.030 tỷ đồng tiền thuế.

So với cuối năm 2023, số lượng NCCNN đăng ký và được cấp mã số thuế đã tăng thêm 10 đơn vị. Năm 2023, NCCNN đã nộp 8.096 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó, có 6.896 tỷ đồng khai, nộp trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và 1.200 tỷ đồng do các bên tại Việt Nam nộp thay.

Để quản lý hiệu quả nguồn thu này, năm 2024, Tổng cục Thuế triển khai nhiều giải pháp ngăn tình trạng thất thu thuế thương mại điện tử (TMĐT). Tổng cục Thuế chủ động phối hợp với các bộ, ngành ký kết thỏa thuận, chương trình phối hợp; phối hợp với ngân hàng cung cấp thông tin giao dịch thanh toán của NCCNN; đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ dữ liệu NCCNN phát sinh thu nhập tại Việt Nam, cá nhân có doanh thu phát sinh từ quảng cáo.

Ngoài ra, để tăng cường việc thu thuế TMĐT, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp với bộ, ngành để quản lý đầy đủ NCCNN, doanh nghiệp sở hữu sàn giao dịch TMĐT. Ngành Thuế cũng xây dựng công cụ thu thập dữ liệu tự động đối tượng kinh doanh theo hình thức kinh doanh trực tuyến phục vụ công tác quản lý thuế./.