Ông Phạm Văn Giáp - Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 (Thanh tra TP. Hà Nội), Trưởng đoàn Thanh tra cho biết, theo quyết định thanh tra, thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra 105 đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên 12 tháng.

Hà Nội: Công bố quyết định thanh tra 105 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội
Đại diện doanh nghiệp nợ BHXH nhận quyết định thanh tra. Ảnh: Ngọc Dũng.

Đoàn thanh tra liên ngành gồm 3 tổ công tác là cán bộ từ các cơ quan của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Liên đoàn Lao động thành phố, BHXH thành phố, mỗi tổ công tác thực hiện thanh tra tại 35 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Đoàn thanh tra sẽ tập trung thanh tra việc chậm đóng; việc nợ đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, thời kỳ thanh tra từ 1/1/2021 cho đến thời điểm kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Tuân - Phó Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 (Thanh tra TP. Hà Nội), Phó Trưởng đoàn thanh tra cho biết, nội dung thanh tra bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó các đoàn sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT, BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, xác định rõ số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục của các đơn vị trong việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN.

Thanh tra thành phố yêu cầu các đơn vị được thanh tra báo cáo bằng văn bản các nội dung theo đề cương, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong đơn vị.

Theo ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc BHXH TP. Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND, BHXH thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với Công an thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hà Nội, Thanh tra TP. Hà Nội tích cực vào cuộc đôn đốc các đơn vị nợ BHXH.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số nợ BHXH trên toàn thành phố tăng, đến thời điểm hiện nay số nợ BHXH tuy đã cải thiện nhưng vẫn cao. Trước tình trạng đó, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thanh tra thành phố quyết định trong tháng 9 sẽ thanh tra thu hồi nợ BHXH. 105 doanh nghiệp đưa vào danh sách thanh tra lần này đều là những doanh nghiệp có thời gian nợ kéo dài, trên 12 tháng, BHXH đã có nhiều văn bản đôn đốc nợ, làm việc trực tiếp nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục nợ.

Tuy nhiên, trong quá trình công bố quyết định thanh tra, nếu đơn vị khắc phục được toàn bộ nợ, đoàn thanh tra vẫn xem xét dừng thanh tra, bởi vì mục đích cao nhất của thanh tra là bảo vệ quyền lợi cho người lao động, người lao động được đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN mới được hưởng chế độ khi đi khám chữa bệnh, ốm đau, thai sản, thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo danh sách của BHXH thành phố, tổng số nợ BHXH của 105 doanh nghiệp với 998 lao động là 35,4 tỷ đồng, đến 20/9, sau khi có quyết định của thanh tra thành phố, các doanh nghiệp đã khắc phục được tiền nợ 6,7 tỷ đồng, có 9 doanh nghiệp khắc phục toàn bộ nợ, 38 doanh nghiệp khắc phục một phần nợ BHXH.

Tính đến hết tháng 8/2022, BHXH TP. Hà Nội đã thực hiện 4.850 cuộc thanh tra, kiểm tra (theo kế hoạch 2.749 cuộc; đột xuất 2.101 cuộc). Sau thanh tra, kiểm tra, số tiền các đơn vị đã nộp vào tài khoản thu của cơ quan BHXH để khắc phục nợ đóng là gần 391 tỷ đồng, đạt 83%. Ngoài ra, BHXH thành phố đã tổ chức thanh tra, thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với 3.000 đơn vị, thu về gần 97 tỷ đồng tiền nợ đóng.