Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã ck: HPX) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Hải Phát Invest sẽ phát hành 152 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/6, cổ phiếu HPX đóng cửa ở mức 6.800 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giá chào bán cao hơn 47% so với thị giá hiện tại.

Theo Hải Phát Invest, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là hơn 1.520 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng 1.410 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ trái phiếu đã phát hành (mã trái phiếu HPX122018, HPXH2123008, HPXH2124009, HPXH2125007) và 110 tỷ đồng sẽ được công ty dùng để thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội.

Hải Phát dự kiến chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu để trả các khoản nợ
Hơn 92% nguồn vốn thu được Hải Phát Invest dùng để trả nợ trái phiếu.

Kết thúc quý I/2024, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu đạt 324 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 16 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh đột biến, Hải Phát Invest cho biết, nguyên nhân là do công ty đã bàn giao sản phẩm cho người mua nhiều hơn cùng kỳ năm trước dẫn tới doanh thu, lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng. Như vậy, Hải Phát Invest đã hoàn thành được 12% kế hoạch doanh thu và 15% chỉ tiêu lợi nhuận năm.