hội nghị bộ trưởng

Đại diện các nước trong khu vực ASEAN+3, các tổ chức tài chính quốc tế tham dự Hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có Bộ trưởng Tài chính Xinh-ga-po và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc. Hội nghị này nằm trong khuôn khổ hợp tác tài chính khu vực ASEAN+3. Về phía Việt Nam tham dự hội nghị có đại diện Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đại diện các tổ chức quốc tế chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế tài chính, triển vọng kinh tế vĩ mô của khu vực và toàn cầu cũng như các giải pháp để giảm thiểu tác động của rủi ro, nhằm ổn định tài chính, thúc đẩy tăng trưởng trong trung và dài hạn, rà soát tiến độ triển khai các sáng kiến hợp tác tài chính của khu vực gồm: Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM), Sáng kiến Phát triển thị trường trái phiếu Châu Á (ABMI) và Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN +3(AMRO).

Các Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Trung ương đã tiến hành rà soát các hoạt động của sáng kiến Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) và cam kết tăng cường hơn nữa cơ chế này với vai trò là công cụ an toàn tài chính khu vực và hỗ trợ các nước thành viên trong việc giải quyết khó khăn thanh khoản ngắn hạn.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 22 vào năm 2019 do Thái Lan và Trung Quốc đồng chủ trì và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 23 vào năm 2020 sẽ do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì./.

Theo mof.gov.vn