me

Thanh tra Tổng cục Thuế yêu cầu Metro Cash & Carry Việt Nam điều chỉnh giảm lỗ, giảm khấu trừ và truy thu thuế với tổng số tiền là 507 tỷ đồng. Ảnh:

Cụ thể, qua thanh tra đã yêu cầu công ty điều chỉnh giảm lỗ, giảm khấu trừ và truy thu thuế với tổng số tiền là 507 tỷ đồng, bao gồm: Điều chỉnh thuế nhà thầu nước ngoài đối với các khoản chi phí bồi hoàn tiền lương trả cho Công ty Metro Cash & Carry Đức để trả cho các nhân viên nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam khoảng 62 tỷ.

Điều chỉnh giảm khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản tiền thu hỗ trợ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại từ các nhà cung cấp (như các khoản chi phí in mã vạch, chi phí vận chuyển, lắp đặt sản phẩm, chi phí kiểm tra chất lượng, chi phí trương trình tiếp cận khách hàng, chi phí quảng cáo, chi phí ấn phẩm Metro, chi phí trưng bày đầu kệ, chi phí cung cấp thông tin…

Các khoản thu này đơn vị xác định như một khoản hỗ trợ từ các nhà cung cấp đơn vị hạch toán vào thu nhập khác và không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu ra là 110 tỷ.

Điều chỉnh giảm lỗ đối với khoản chi phí nhượng quyền thương mại, chi phí không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho, chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa đảm bảo các điều kiện, thủ tục là 335 tỷ đồng.

TBTCVN sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vấn đề này.

Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam được thành lập năm 2001 với số vốn đăng ký ban đầu là 120 triệu USD, vốn pháp định 36 triệu USD. Tổng vốn đầu tư bổ sung đến 5/2013 là hơn 301 triệu USD, thời gian hoạt động 50 năm. Ngành nghề: Điều hành các trung tâm cash & carry, mua sản phẩm thực phẩm và phi thực phẩm trực tiếp từ nhà cung cấp để phân loại, bảo quản và kiểm soát chất lượng, chế biến và bán buôn cho khách hàng là doanh nghiệp. Mạng lưới của Metro gồm 1 trụ sở chính và 15 chi nhánh (bao gồm 19 trung tâm) và 1 kho trung chuyển thuộc 16 tỉnh, thành phố.

Nhật Minh