dien tử

ảnh minh họa

Theo thông báo của Tổng cục Thuế, phần mềm mới bổ sung chức năng hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC bằng cách tải dữ liệu từ file excel.

Cải thiện tốc độ tải dữ liệu Bảng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 16TH) và Bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN).

Mở rộng định dạng số thập phân 4 số sau dấu phẩy các trường sản lượng, giá tính thuế của một số tờ khai thuế tài nguyên, thuế TNDN đối với dầu khí.

Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính và chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân (mẫu 09/KK-TNCN).

Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai phí, lệ phí, tờ khai thuế bảo vệ môi trường.

Tải phiên bản 3.3.2, tại đây:

http://www.mediafire.com/download/ql8mcm626k03rpm/HTKK_v3.3.2.rar

Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.4:

Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn

Phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.2:

Thực hiện kê khai trên trang https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Homepage.aspx

Đức Minh