Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân của 63 địa phương đến ngày 30/11/2023 đạt 67,92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, theo thông tin, dữ liệu trên hệ thống tổng hợp báo cáo đầu tư kho bạc về giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương vốn trong nước tính đến ngày 21/11/2023, còn 45 địa phương với 150 dự án có tỷ lệ giải ngân từ dưới 10% kế hoạch năm 2023 và 16 địa phương với 41 dự án chưa thực hiện giải ngân.

Nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 10%
Nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 10%. Ảnh minh họa: H.T

Theo đó, tỉnh Cao Bằng đang có số dự án giải ngân thấp và chưa giải ngân nhiều nhất với 9 dự án (6 dự án giải ngân dưới 10%; 3 dự án chưa giải ngân). Tiếp đến là tỉnh Đắk Nông có 6 dự án giải ngân dưới 10% và 2 dự án chưa giải ngân; tỉnh Hòa Bình có 7 dự án giải ngân dưới 10%; tỉnh Kiên Giang có 6 dự án giải ngân dưới 10% và 1 dự án chưa giải ngân…

Tính đến ngày 21/11/2023, còn 45 địa phương với 150 dự án có tỷ lệ giải ngân từ dưới 10% kế hoạch năm 2023 và 16 địa phương với 41 dự án chưa thực hiện giải ngân.

Đáng chú ý, trong số 16 địa phương có dự án chưa giải ngân, hiện tỉnh Ninh Bình và Thái Bình đang có số dự án nhiều nhất (6 dự án). Tiếp đến là tỉnh Sơn La 4 dự án; tỉnh Hưng Yên 2 dự án: Đà Nẵng 2 dự án…

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95% kế hoạch theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 và Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo chủ đầu tư, sở, ngành và các cơ quan liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thủ tục giải ngân vốn ĐTC các dự án có tiến độ giải ngân thấp.

Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư cho các dự án do địa phương quản lý theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng, đảm bảo việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về Bộ số liệu giải ngân đối với các dự án trong danh mục được công khai trước ngày 31/1/2024./.