Bên cạnh đó, PVT dự kiến năm nay nộp 354 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Bình quân hàng tháng mỗi lao động tạo ra 233,5 triệu đồng doanh thu và thu nhập mỗi người đạt 30,3 triệu đồng, kế hoạch chia cổ tức 8% trên vốn điều lệ cho năm 2024.

Về sản xuất kinh doanh, lãnh đạo PVT đặt mục tiêu đảm bảo an toàn, kịp thời nguyên liệu dầu thô đầu vào, sản phẩm dầu và khí đầu ra của các nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn. Ban lãnh đạo cũng cho biết sẽ vận khai thác an toàn và hiệu quả, không để xảy ra sự cố dừng sản xuất tàu tại mỏ Đại Hùng và giàn CPP cho Idemitsu tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt.

PVT ước tính, tổng nhu cầu vốn đầu tư của công ty mẹ năm nay vào khoảng 3.374 tỷ đồng, trong số này khoảng 1.202 tỷ đồng là nguồn vốn chủ sở hữu, còn lại là vốn vay. Đồng thời, công ty dự tính rót 262 tỷ đồng nhằm góp vốn vào các công ty thành viên.

PVT đặt mục tiêu năm 2024 lãi sau thuế 760 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Năm 2023, PVT ghi nhận doanh thu thuần 9.487 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 5% so với năm trước. Đây là mức cao nhất của công ty kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2005. Nguồn thu này chủ yếu đến từ việc vận tải hàng hóa, dịch vụ vận tải khách hàng, dịch vụ hậu cần và logistics, dịch vụ hỗ trợ và tư vấn...

Lợi nhuận gộp tăng 12%, đạt 1.853 tỷ đồng. Lãi trước thuế và lãi sau thuế lần lượt đạt 1.562 tỷ đồng và 1.239 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm trước. Tổng tài sản của PVT cuối năm 2023 đạt 17.466 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 23% so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm 64% cơ cấu tài sản công ty, tương đương hơn 11.187 tỷ đồng. Trong đó, khoản tài sản cố định chiếm 90% mục tài sản dài hạn, tương đương 10.085 tỷ đồng./.