Quảng Ninh: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2022 vượt 11%
Quang cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành trong những tháng cuối năm 2022, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP >11% góp phần hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng, kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết với sự thống nhất của hầu hết đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Quảng Ninh thông qua 9 nghị quyết quan trọng trong kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Để các quyết sách của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; rõ người, rõ việc, rõ kết quả và rõ lộ trình hoàn thành từng công việc, phân cấp tối đa để các địa phương chủ động, tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Quyết liệt khắc phục có hiệu quả khâu yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đầu tư công, quản lý dự án đầu tư; hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt trên 11%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 52.600 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương phải tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Quảng Ninh xác định cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư công là cấp bách; cải thiện chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí của các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS, nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh lành mạnh với mục tiêu cao nhất là tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân. Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.