PV: Những thành công trong cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Ninh đã đạt được thời gian qua là rất đáng tự hào. Ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật của tỉnh?

Ông Bùi Văn Khắng: 5 năm qua, tỉnh quảng Ninh liên tiếp dẫn đầu Chỉ số PCI (2017 - 2021); 4 năm liên tiếp (2017 - 2020) xếp thứ nhất về Chỉ số PAR INDEX, năm 2021 đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; 3 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số SIPAS (2019 - 2021).

Đây là kết quả từ những nỗ lực lâu dài trong thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ các mô hình đột phá về cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới một nền hành chính phục vụ. Đặc biệt, giai đoạn 2011 - 2020, Quảng Ninh là tỉnh duy nhất trong cả nước được nhận Huân chương Lao động hạng 3 trong thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Quảng Ninh: Tiếp tục duy trì
Ông Bùi Văn Khắng

Để đạt được kết quả này, phát huy hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thông qua mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công, tỉnh Quảng Ninh thường xuyên, liên tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC từ 40% - 60% so với quy định; đưa 100% TTHC đủ điều kiện vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công các cấp; cung cấp 1.712/1.832 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước, đúng hạn của tỉnh Quảng Ninh luôn đạt tỷ lệ rất cao, trên 99%. Kết quả này đã mang lại sự hài lòng cho người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh luôn đạt trên 95%.

Tỉnh đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn nhằm thu hút, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) để vừa tuyển dụng được người làm việc có đủ trình độ, vừa đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm. Đồng thời, đổi mới trong công tác bổ nhiệm thông qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Quảng Ninh đã tiên phong xây dựng chính quyền điện tử làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số với quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, minh bạch, vì nhân dân phục vụ. Tỉnh Quảng Ninh cũng là địa phương có số lượng các cơ quan triển khai ISO điện tử nhiều nhất trong cả nước với 227 cơ quan, qua đó, góp phần hiện đại hóa nền hành chính.

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh Quảng Ninh liệu có còn tư tưởng tự bằng lòng với những gì mình có. Đây sẽ là những yếu tố khiến Quảng Ninh dễ mất điểm. Ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Ông Bùi Văn Khắng: Phải khẳng định là: Mặc dù, công tác CCHC của Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu đáng kể, song tỉnh chưa bao giờ và cũng không có tư tưởng tự bằng lòng với những gì mình có.

Với sự quyết tâm chính trị, tỉnh lần đầu tiên và cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa mục tiêu “giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS và PAPI” vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh đầu tiên ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mặt cầu Vân Tiên, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái khánh thành dịp 2/9/2022. Ảnh: PV
Mặt cầu Vân Tiên, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái khánh thành dịp 2/9/2022. Ảnh: PV

Đây không chỉ là đưa ra mục tiêu giành điểm số, vị trí cao nhất của các chỉ số, mà quan trọng nhất là hướng đến xây dựng hình ảnh địa phương đi đầu đổi mới, sáng tạo, xây dựng văn hóa cam kết, văn hóa đồng hành, văn hóa thực thi của chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

PV: Nhằm xây dựng nền hành chính tỉnh Quảng Ninh ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương gắn với định vị thương hiệu giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PAR INDEX, PCI, SIPAS, PAPI, Quảng Ninh sẽ tập trung ưu tiên các giải pháp đột phá nào để hoàn thành các mục tiêu đề ra?

Ông Bùi Văn Khắng: Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Do đó, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra mục tiêu nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả gắn với định vị thương hiệu dẫn đầu về CCHC, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược về hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, chất lượng CCHC. Tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đảm bảo hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền.

Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu.

Đặc biệt, tỉnh sẽ rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định để đổi mới cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh hình thức đối tác công tư để huy động các nguồn lực đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đối với các cơ quan đầu mối các chỉ số thành phần PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI, tỉnh cũng yêu cầu chủ động rà soát nghiên cứu kỹ các chỉ số thành phần chưa được đánh giá cao, khẩn trương nghiên cứu các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả gắn với đổi mới cách làm, sáng kiến và kiểm tra, đôn đốc, giám sát.

Quảng Ninh đi đầu trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế

Tính đến hết năm 2021, tỉnh đã giảm 227 đầu mối tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 (đạt tỷ lệ 18%), trong đó có 140 cơ quan, tổ chức hành chính, 87 đơn vị sự nghiệp; hoàn thành mục tiêu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2020, sớm 1 năm so với quy định. Đồng thời, đi đầu thực hiện thí điểm thành lập một số mô hình mới: Trung tâm Hành chính công, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Ban Nông thôn mới... Đến nay, các mô hình này đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

PV: Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh sẽ có những giải pháp cụ thể nào trong những tháng còn lại của năm 2022 để giúp Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu?

Ông Bùi Văn Khắng: Trong những tháng còn lại của năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên cơ sở những tồn tại, hạn chế trong các chỉ số được trung ương công bố tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu và toàn thể CBCCVC, người lao động với quyết tâm cao nhất nhằm duy trì và giữ vững các chỉ số. Đồng thời, thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị hoặc tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế; cắt giảm thời gian giải quyết TTHC nhất là lĩnh vực xây dựng, tài nguyên, môi trường, đất đai, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tập trung số hóa hồ sơ, giấy tờ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Tỉnh sẽ huy động, phân bổ và sử dụng tổng thể các nguồn lực, trong đó nguồn lực bên trong là chiến lược, nguồn lực bên ngoài là quan trọng; số hóa trong giải quyết TTHC ở cả 3 cấp chính quyền; tập trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đối với ngành hải quan, thuế, ngân hàng; tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, tăng cường tự kiểm tra, thanh tra, giám sát trong việc thực hiện cải cách TTHC.

PV: Xin cảm ơn ông!