Thông tin từ HNX cho biết, Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (CAR), tiền thân là Công ty CP Đào tạo Trẻ tài năng Việt Nam thành lập năm 2010 với số vốn điều lệ ban đầu là 1,65 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Sau 9 năm hoạt động, Công ty đã thực hiện tăng vốn 2 lần, hiện vốn điều lệ của công ty là 32 tỷ đồng.

Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đưa 3,2 triệu cổ phiếu CAR lên sàn UPCoM
Đại diện lãnh đạo CAR đáng cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM.
Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Mã chứng khoán: CAR

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 3.200.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 32.000.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.000 đồng/cổ phiếu

Lĩnh vực đầu tư của công ty bao gồm: đầu tư vào các dự án đào tạo; nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm/dịch vụ đào tạo về kỹ năng, làm giàu kiến thức, nghệ thuật cho cả trẻ em và người lớn trên cơ sở áp dụng các công nghệ mới nhất vào việc xây dựng chương trình đào tạo và tham khảo nội dung, phương pháp giáo dục tiên tiến của các quốc gia có nền giáo dục phát triển.

Theo bản công bố thông tin của Công ty, năm 2020, doanh thu thuần của CAR đạt hơn 13 tỷ đồng; năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu thuần giảm 14,23%, đạt hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh sự giảm sút trong doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm 2021 cải thiện đáng kể, tăng xấp xỉ 87% so với năm 2020, đạt 1,39 tỷ đồng.

Năm 2022, CAR đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 28 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,2 tỷ đồng. Năm 2023, công ty sẽ đạt mức doanh thu 35 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận trước thuế được kỳ vọng là 4,5 tỷ đồng./.