Cụ thể, để đảm bảo người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện đầy đủ, kịp thời để chi trả tới người hưởng.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả; phối hợp giải quyết, xử lý dứt điểm các tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi tới người thụ hưởng.

Tập trung nguồn lực chi trả lương hưu theo mức hưởng mới từ ngày 14/8
Tập trung nguồn lực chi trả lương hưu theo mức hưởng mới từ ngày 14/8. Ảnh minh họa

Nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và cơ quan bưu điện chủ động phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, phổ biến về quyền lợi theo mức hưởng mới; nội dung và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 42; thông báo kịp thời lịch chi trả cụ thể của kỳ chi trả tháng 8/2023 tới người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng.

Thời gian qua, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với cơ quan bưu điện triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn tích cực đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ATM) để phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn.

6 tháng đầu năm 2023, cả nước đã có khoảng 62% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 1% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao sớm 3 năm.