Theo các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và là động lực để doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) tăng trưởng bứt phá trong những tháng tới.

Top 5 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm hơn 60 thị phần

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 2 tháng đầu năm ước đạt 4.987 tỷ đồng, tăng 16,95% so với cùng kỳ năm 2014.

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo hiểm PVI với doanh thu ước đạt 983 tỷ đồng, tăng 6,22% so với cùng kỳ, chiếm 19,71% thị phần. Đứng thứ 2 là Bảo hiểm Bảo Việt với doanh thu ước đạt 979 tỷ đồng, tăng 8,04% so với cùng kỳ, chiếm 19,62% thị phần, Bảo Minh đứng thứ 3 với doanh thu ước đạt 545 tỷ đồng, tăng 5,28% so với cùng kỳ, chiếm 10,93% thị phần.

Vị trí thứ 4 thuộc về Bảo hiểm PTI với doanh thu ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 31,27% so với cùng kỳ, chiếm 7,02% thị phần, PJICO đứng thứ 5 với doanh thu ước đạt 327 tỷ đồng, tăng 11,34% so với cùng kỳ , chiếm 6,55% thị phần.

phi nhan tho
Bảo hiểm PVI dẫn đầu với 19,71% thị phần.

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, đạt 1.596 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32%, tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người đạt 1.109 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,2%, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại là 853 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,1%...

Cũng theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 2 tháng đầu năm ước đạt 1.483 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 29,7%. Trong đó, 19/30 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, 11 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường như Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp, Cathay...

Thêm nhiều giải pháp hỗ trợ từ cơ quan quản lý

Để tạo điều kiện cho DNBH phát triển mạnh trong những tháng tới, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách về bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm hưu trí, chính sách bảo hiểm vi mô... trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm năng lượng nguyên tử... tạo điều kiện để DNBH đa dạng hóa sản phẩm, tăng trưởng doanh thu.

Cục cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật nền, pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật dân sự (bỏ chương hợp đồng bảo hiểm), Bộ Luật Hình sự (bổ sung quy định xử lý hình sự đối với hành vi trục lợi bảo hiểm).

Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công An xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho DNBH tiếp cận hiện trường xảy ra tổn thất (cháy nổ) và tiếp cận, sao chép hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tham gia bảo hiểm; phối hợp với Bộ Công an sửa đổi, bổ sung các chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới theo hướng nâng cao mức trách nhiệm bảo hiểm.

Đặc biệt, Cục sẽ bám sát tình hình hoạt động của DN, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ DNBH trong quá trình hoạt động nhưng vẫn đảm bảo quyền tự chủ về hoạt động kinh doanh của DNBH; sửa đổi, bổ sung một số Nghị định nhằm thúc đẩy DNBH tăng trưởng hiệu quả; tăng cường quản trị DN, đảm bảo minh bạch và an toàn tài chính, hoàn thành mục tiêu đề ra./.

Hồng Chi