Bộ Công thương cho biết, thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-TTg công nhận ngày 15/3 là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, từ năm 2015 đến nay, Bộ Công thương đã phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023. Ảnh: Hải Anh

Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Kế hoạch số 5763/KH-BCT tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 với chủ đề là: “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”.

Bộ Công thương kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời bảo đảm các quyền cơ bản của người tiêu dùng, đặc biệt là quyền được tiếp nhận các thông tin chính xác, minh bạch liên quan tới sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ để người tiêu dùng có các lựa chọn an toàn và phù hợp.

Tùy điều kiện thực tế, các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 có thể được tổ chức trực tuyến hoặc tập trung. Các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ bắt đầu từ mùa mua sắm cuối tháng 11/2022 và kéo dài đến hết tháng 5/2023.

Đặc biệt trong các ngày, đợt, mùa mua sắm cao điểm, cùng với việc tập trung vào hoạt động nhằm thúc đẩy kinh doanh, Bộ Công thương khuyến nghị các doanh nghiệp xây dựng công cụ hữu hiệu để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người tiêu dùng; chủ động biến trách nhiệm đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ các yêu cầu, nguyện vọng của người tiêu dùng thành động lực phát triển, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Bộ Công thương cũng đề nghị các cơ quan Nhà nước cần tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Các tổ chức xã hội cần phát huy rõ nét vai trò đại diện và cầu nối giữa người tiêu dùng với cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.