hỗ trợ kê khai

Phiên bản HTKK 4.2.6 cập nhật địa bàn hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Dương. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, phiên bản mới cập nhật địa bàn hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa đáp ứng Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 (nâng cấp: hết hiệu lực 99 xã/phường/thị trấn; lập mới 73 xã/phường/thị trấn).

Cập nhật địa bàn hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Bắc Ninh đáp ứng Nghị quyết số 787/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 (nâng cấp: hết hiệu lực 3 xã; lập mới 3 phường thuộc thành phố Bắc Ninh).

Cập nhật địa bàn hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương đáp ứng Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 (nâng cấp: đổi tên 2 xã; hết hiệu lực 44 xã; lập mới 30 xã/phường).

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cập nhật một số lỗi và yêu cầu phát sinh khi triển khai phiên bản HTKK 4.2.5. Cụ thể: Cập nhật bổ sung cảnh báo: "Lưu ý: NNT tự xác định hệ số tính phí theo phương pháp khai thác (hệ số K) khi tính số phí phải nộp trong kì" tại chức năng kê khai Tờ khai phí bảo vệ môi trường, Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường.

Cập nhật chức năng in tờ khai mã vạch: cập nhật in đúng dữ liệu mã vạch tại chỉ tiêu tại Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI).

Bắt đầu từ ngày 14/12/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.2.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Theo thông báo của Tổng cục Thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng./.

Đức Minh