Cũng theo quyết định này, đối với những doanh nghiệp nhà nước (DNNN), tổng công ty nhà nước đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, TP. Hồ Chí Minh sẽ xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất thoát, những dự án, công trình chậm tiến độ trong năm 2025.

Hoàn tất việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp công tác huy động ngân sách của TP. Hồ Chí Minh hiệu quả hơn. Ảnh Gia Trung
Hoàn tất việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp công tác huy động ngân sách của TP. Hồ Chí Minh hiệu quả hơn. Ảnh Gia Trung

TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ phê duyệt Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2022 - 2025 của toàn bộ tổng công ty nhà nước, DNNN; tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả để có kết quả thực chất, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ.

Để thực hiện, TP. Hồ Chí Minh đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp gồm: xác định lộ trình phù hợp nhằm cổ phần hóa DNNN và thoái vốn nhà nước tại DN và thực hiện nghiêm quy định về đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, bảo đảm hiệu quả, đánh giá chính xác giá trị DN; giải quyết dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải, ngoài ngành thông qua việc thoái vốn, bảo đảm các công ty nhà nước, DNNN tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị, năng lực phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý. Trong đó, tăng cường chất lượng công tác quản trị DN, điều chỉnh phương thức quản trị DN tiếp cận “mô hình quản trị tốt” theo thông lệ quốc tế; hình thành đội ngũ quản lý DNNN chuyên nghiệp, có trình độ cao; lành mạnh hóa tài chính, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế.

Ngoài việc nâng cao vai trò lãnh đạo, giám sát của tổ chức Đảng tại DNNN, chính quyền TP. Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, trao quyền chủ động hơn cho DN, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ cấu lại và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của DNNN, kiểm soát quyền lực, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.