SSI Research mới đây đã có báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý III/2021 của 32 công ty trong phạm vi nghiên cứu, trong đó 21 công ty dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý III và 11 công ty có dự kiến có lợi nhuận sụt giảm.

Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: ACB, CTG, DCM, DGC, FPT, GMD, HAH, HDB, HPG, HSG, MBB, MSN, NT2, QNS, STK, TCB, TNH, TPB, TRA, VCB, VPB. Các công ty có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: ACV, DBC, GAS, IMP, MWG, PNJ, PPC, PVS, SAB, VEA, VIB.

Như vậy, trong số 9 ngân hàng trong danh sách nghiên cứu của đơn vị này, thì có 8 ngân hàng được dự báo lợi nhuận quý III/2021 tăng trưởng dương (ACB, CTG, HDB, MBB, TCB, TPB, VCB, VPB) và chỉ có duy nhất là VIB có tăng trưởng lợi nhuận âm so với cùng kỳ 2020.

Trừ VIB giảm, lợi nhuận 8 ngân hàng được dự báo tăng
SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế quý III/2021 của VIB sẽ đạt 1,3 - 1,4 nghìn tỷ đồng, giảm -16% so với cùng kỳ 2020. Ảnh: TL minh họa.

Cụ thể, với ACB, đơn vị này ước tính tăng trưởng tín dụng sẽ chậm lại, đạt khoảng 7 - 8% so với đầu năm, hoặc 12% so với cùng kỳ tại thời điểm cuối tháng 9/2021. Mặc dù biên lãi ròng (NIM) có thể giảm so với quý trước, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ. Do ACB luôn thận trọng trong trích lập dự phòng, số dư dự phòng lớn có thể giúp ngân hàng duy trì nguồn lợi nhuận ổn định. Theo đó, ước tính lợi nhuận trước thuế quý III/2021 của ACB tăng 13 - 15% so với cùng kỳ.

Với CTG, SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế quý III/2021 đạt 3 nghìn tỷ đồng (+3,3% so với cùng kỳ), nhờ tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt là 6,5% và 7,5% tính từ đầu năm. Lũy kế, lợi nhuận trước thuế 9 tháng 2021 đạt 13,9 nghìn tỷ đồng (+33,6% so với cùng kỳ 2020).

Với HDB, theo SSI Research, đà tăng trưởng tín dụng duy trì tốt, đạt khoảng 9,5% tại thời điểm cuối tháng 9/2021. Do đó, tăng trưởng thu nhập lãi thuần ước tính ở mức khá trong quý III/2021. Lợi nhuận trước thuế của HDB ước tính đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ).

Trừ VIB giảm, lợi nhuận 8 ngân hàng được dự báo tăng
SSI Research dự báo giá và P/E một số cổ phiếu ngân hàng.

SSI Research ước tính tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng mẹ MBB đạt khoảng 12 - 13% so với đầu năm (+23% so với cùng kỳ) tại thời điểm cuối tháng 9/2021. Lợi nhuận trước thuế quý III của MBB ước tính đạt 3,3 - 3,4 nghìn tỷ đồng (tăng 10 - 12% so với cùng kỳ 2020).

SSI Research ước tính TCB có thể đạt 5,2 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III/2021 (+35,7% so với cùng kỳ) nhờ tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 16% tính từ đầu năm. Lũy kế 9 tháng năm 2021, lãi trước thuế ước đạt 16,7 nghìn tỷ đồng (+56,2% so với cùng kỳ).

Với TPB, SSI Research ước tính, TPB sẽ đạt 1,4 nghìn tỷ đồng lãi trước thuế trong quý III/2021 (+40% so với cùng kỳ). Kết quả này được thúc đẩy nhờ tăng trưởng tín dụng 16% và tăng trưởng tiền gửi 14,2% so với đầu năm, cũng như NIM duy trì ở mức trên 4,5%. Trong khi đó, các khoản cho vay tái cơ cấu có tăng lên tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu không đổi so với quý trước. Lũy kế 9 tháng năm 2021, lãi trước thuế của TPB ước đạt mức cao 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ.

SSI Research ước tính lãi trước thuế quý III/2021 của VCB đạt 5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng khoảng 11,5% và tăng trưởng tiền gửi 7,3% so với đầu năm. Lũy kế 9 tháng năm 2021, lãi trước thuế của VCB đạt 18,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Còn với VPB, SSI Research ước tính, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý III/2021 đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 2020.

Riêng với VIB, mặc dù tăng trưởng tín dụng đạt 11% so với đầu năm, nhưng thu nhập lãi thuần của ngân hàng vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực, do VIB tăng cường tái cơ cấu để hỗ trợ khách hàng. Theo kế hoạch tái cơ cấu nợ, thu nhập lãi của các khoản cho vay có liên quan không được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, mảng kinh doanh bancassurance (bán bảo hiểm qua ngân hàng), vốn thường chiếm 20% lợi nhuận trước thuế của VIB, bị áp lực trong thời gian dài giãn cách.

Theo đó, SSI Research ước tính rằng, lợi nhuận trước thuế quý III/2021 của VIB sẽ đạt 1,3 - 1,4 nghìn tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này vẫn dự báo đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 36,6% so với cùng kỳ 2020./.