Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 24.226 đồng/lít (tăng 378 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.011 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 25.237 đồng/lít (tăng 416 đồng/lít).

Dầu mazut180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 17.206 đồng/kg (tăng 198 đồng/kg).

Từ 15h ngày 17/4: Xăng RON 95-III tăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít
Xăng RON 95-III tăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít kể từ 15h ngày 17/4. Ảnh: Hải Anh

Tại kỳ điều hành này, hạn chế áp lực tăng giá, Liên Bộ quyết định điều chỉnh giảm 164 đồng/lít đối với dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 21.446 đồng/lít. Dầu hỏa: không cao hơn 21.416 đồng/lít (giảm 178 đồng/lít).

Liên Bộ Công thương- Tài chính quyết định, không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.