Cụ thể, ngày 9/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm triển khai cụ thể những yêu cầu, nội dung và thời gian thanh tra.

Từ ngày 10/6, tiến hành thanh tra việc quản lý và cung ứng điện của EVN
Ảnh minh hoạ

Trước đó, ngày 6/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 517/CĐ-TTg về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, trong đó giao Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/6/2023.

Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu đoàn thanh tra làm việc công tâm, khách quan dựa trên quy định của pháp luật và quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng; tình hình và kết quả thực hiện của EVN.

Theo đó, cần làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện; vận hành hệ thống điện; huy động các nguồn điện (về mặt kỹ thuật), tính công bằng; vấn đề truyền tải điện; thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp.

Lãnh đạo Bộ Công thương phân công Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra. Yêu cầu đoàn thanh tra cần bắt tay ngay vào công việc kể từ ngày 10/6/2023; tiến hành khẩn trương, quyết liệt trong thời gian 30 ngày kể cả ngày nghỉ để nhanh chóng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.