Công tác kê khai thuế là một chức năng quan trọng trong quản lý thuế ở Vĩnh Phúc.

Lấy kê khai làm trung tâm

Theo Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc Doãn Tiến An, ngoài các giải pháp đồng bộ và thiết thực nhằm khai thác tối đa mọi tiềm năng, phát huy mọi lợi thế, sát cánh cùng doanh nghiệp, doanh nhân, ngành Thuế Vĩnh Phúc lấy công tác kê khai thuế làm điểm nhấn liên kết các hoạt động khác trong công tác quản lý thuế.

Ngành Thuế Vĩnh Phúc đã liên tục thực hiện nâng cấp các ứng dụng hiện đang được sử dụng để đáp ứng kịp thời các chính sách giãn, giảm, gia hạn thuế theo đúng tinh thần. Cơ quan thuế đã chủ động báo cáo với tỉnh hỗ trợ nâng cấp quản lý ứng dụng cấp cục. Điều này các địa phương khác chưa thực hiện.

Đến thời điểm hiện nay, ngoài Văn phòng Cục có 5 chi cục thuế là là Vĩnh Yên, Phúc Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên đã triển khai thành công ứng dụng quản lý thuế mô hình cục, để triển khai kê khai thuế qua mạng Internet cho người nộp thuế thuộc các chi cục này.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 2.513 doanh nghiệp đăng ký kê khai qua mạng, đã thực hiện thành công là 2.239 doanh nghiệpp.

Ông Doãn Tiến An cho biết: “Toàn ngành Thuế Vĩnh Phúc đã phối hợp với đơn vị viễn thông như VNPT, Viettel để triển khai ứng dụng chữ ký số. Qua đó, nâng tỷ trọng khai thuế điện tử tăng gấp 300% so với cùng kỳ năm 2012, phấn đấu tăng lên 70 - 80% doanh nghiệp phải khai thuế điện tử hàng tháng.”

Toàn ngành Thuế Vĩnh Phúc tập trung rà soát các trạng thái hoạt động của doanh ngiệp, phối hợp với các bộ phận liên quan: Giải quyết mã số thuế của người nộp thuế (NNT) ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, bỏ trốn, mất tích; rà soát thông tin đăng ký thuế yêu cầu NNT bổ sung các thông tin đăng ký thuế một cách chính xác, đẩy đủ, kịp thời; xử phạt nghiêm các trường hợp ra kinh doanh không hoặc chậm đăng ký thuế.

Tăng cường kiểm tra rà soát tình hình kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo người nộp tờ khai đúng hạn ngày một tăng, chất lượng tờ khai đảm bảo, phát hiện các trường hợp kê khai không đủ số thuế phải nộp; phấn đấu 100% số NNT nộp chậm hồ sơ kê khai trên 5 ngày phải bị xử phạt vi phạm thủ tục về thuế.

Phân loại, rà soát nợ

Theo ông Doãn Tiến An, bên cạnh nỗ lực đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của bộ phận “một cửa” trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính thuế nhằm nâng cao sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, Cục Thuế Vĩnh Phúc chú trọng hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế theo đúng tiến độ; nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu, xử lý nợ thuế.

Cơ quan thuế các cấp ở địa phương đã tập trung phân tích và phân loại nợ thuế, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, xử lý nợ; cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế đối với các đơn vị cố tình dây dưa, trây ỳ nợ thuế trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Doãn Tiến An cho biết: “Ngành Thuế Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng chỉ tiêu thi đua với 3 tiêu chí: Hoàn thành dự toán thu; giảm được nợ, duy trì tỷ trọng nợ dưới 4,3%. Trong việc quản lý nợ, chúng tôi chú trọng, tăng cường kiểm tra, thanh tra. Đến nay chúng tôi đã hoàn thành được 80% khối lượng công việc trong thanh tra, kiểm tra. Qua đó thúc đẩy tốt việc chống nợ đọng, vi phạm phạm về kê khai thuế.”

Năm 2013, ngành Thuế Vĩnh Phúc có kế hoạch thanh tra 112 đơn vị, kiểm tra 173 đơn vị. Tính đến hết tháng 9/2013, cơ quan thuế Vĩnh Phúc cũng đã hoàn thành 68% kế hoạch giao.

Nhằm thực hiện tốt việc đôn đốc thu hồi nợ sau thanh tra, kiểm tra, Cục thuế Vĩnh Phúc đã phân rõ trách nhiệm cho các phòng, các đoàn thanh tra, kiểm tra, hàng tháng phải báo cáo, đôn đốc thu hồi nợ của doanh nghiệp theo đúng quyết định xử lý, không để dây dưa, kéo dài.

Việc phân rõ trách nhiệm khiến người cán bộ thuế sẽ phải quản chặt, người làm thanh tra, kiểm tra phải có trách nhiệm thu, nguồn thu phạt đưa về nộp, sau 90 ngày nếu không có vướng mắc gì thì nộp ngân sách 50%, còn 50% trích lại cho người làm công tác thanh tra, kiểm tra./.

Bài và ảnh: Đức Minh