Yêu cầu Bảo hiểm nhân thọ MVI báo cáo về hợp đồng bảo hiểm giao kết với diễn viên Ngọc Lan
MVI Life là một trong những công ty thành viên của Tập đoàn Tài chính Manulife.
Ảnh chụp màn hình website MVI Life.

Công văn của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, qua phương tiện thông tin đại chúng, đơn vị nhận được thông tin của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (diễn viên Ngọc Lan - PV) phản ánh về việc giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị MVI Life chủ động làm việc, giải quyết khiếu nại của khách hàng và có phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn, báo chí về vụ việc.

Về vấn đề này, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị công ty thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm; việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. “Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong ngày 11/4/2023” - công văn của Cục cho biết.

Đồng thời, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm. Yêu cầu đại lý tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm, cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm. Xem xét trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

“Đề nghị công ty chủ động làm việc, giải quyết khiếu nại của khách hàng và có phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn, báo chí về vụ việc” - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nêu rõ trong công văn.

Được biết, mới đây diễn viên Ngọc Lan đã phát trực tuyến (livestream) trên Facebook trong đó có phản ánh liên quan tới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giao kết với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI (MVI Life). MVI Life là một trong những công ty thành viên của Tập đoàn Tài chính Manulife sau khi mua lại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam./.