acb

Theo văn bản này, trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng chấp thuận cho các thành viên ngừng tham gia thanh toán trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 6/1/2015. Cụ thể là 18 chi nhánh sau của ngân hàng ACB:

Chi nhánh Thanh Hóa, mã ngân hàng: 38307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: NHNN - chi nhánh Thanh Hóa.

Chi nhánh An Giang, mã ngân hàng: 89307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: NHNN - chi nhánh An Giang

Chi nhánh Khánh Hòa, mã ngân hàng: 56307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Khánh Hòa

Chi nhánh Bình Dương, mã ngân hàng: 74307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: NHNN - chi nhánh Bình Dương.

Chi nhánh Đồng Tháp, mã ngân hàng: 87307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Đồng Tháp.

Chi nhánh Đồng Nai, mã ngân hàng: 75307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Đồng Nai.

Chi nhánh Vũng Tàu, mã ngân hàng: 77307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Vũng Tàu.

Chi nhánh Huế, mã ngân hàng: 46307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Chi nhánh Bắc Ninh, mã ngân hàng: 27307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Bắc Ninh.

Chi nhánh Duyên Hải, mã ngân hàng: 31307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Hải Phòng.

Chi nhánh Cần Thơ, mã ngân hàng: 92307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Cần Thơ.

Chi nhánh Đà Nẵng, mã ngân hàng: 48307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Đà Nẵng

Chi nhánh Long An, mã ngân hàng: 80307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Long An.

Chi nhánh Tiền Giang, mã ngân hàng: 82307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Tiền Giang.

Chi nhánh Bình Định, mã ngân hàng: 52307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Bình Định.

Chi nhánh Quảng Ninh, mã ngân hàng: 22307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Quảng Ninh.

Chi nhánh Hưng Yên, mã ngân hàng: 33307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Hưng Yên.

Chi nhánh Nghệ An, mã ngân hàng: 40307001, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại: Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Nghệ An.

NHNN đề nghị Tổng Giám đốc ACB thông báo và chỉ đạo các đơn vị thuộc ngân hàng mình triển khai và thực hiện thủ tục thu hồi chứng thư số cho người phê duyệt và truyền thông của các đơn vị ngừng tham gia để đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng./.

Dương An