bộ tài chính

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao Quyết định cho ông Phạm Văn Trường. Ảnh: KL.

Tại buổi lễ công bố sáng 7/8, ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) đã công bố các quyết định chuyển công tác đối với ông Phạm Văn Trường - Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp đến nhận công tác tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 26/7/2019 và quyết định giao nhiệm vụ quyền Vụ trưởng cho ông Nguyễn Trường Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, kể từ ngày 31/7/2019.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Văn Trường, ông Nguyễn Trường Giang được bổ nhiệm vào cương vị mới.

bộ tài chính

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho ông Nguyễn Trường Giang. Ảnh: KL.

Bộ trưởng cho biết, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đánh giá cao năng lực, phẩm chất cũng như kết quả đạt được trong quá trình công tác của các can bộ được điều chuyển, bổ nhiệm vào cương vị mới.

Đối với các cán bộ được điều chuyển, bổ nhiệm, Bộ trưởng mong muốn, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, đổi mới tư duy trong công tác quản lý theo xu hướng đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa.

Bộ trưởng yêu cầu các công chức Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp phát huy kết quả đã đạt được của đơn vị, kế tục sự nghiệp của các cán bộ đi trước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác, có định hướng xây dựng đội ngũ công chức tinh nhuệ, đoàn kết, nâng cao năng lực, phẩm chất để ngày càng đạt được kết quả tốt hơn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, ông Phạm Văn Trường và ông Nguyễn Trường Giang cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính và hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới./.

NM (theo MOF)