Cụ thể, tại báo cáo tài chính quý I/2024, Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã ck: VHC) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.855 tỷ đồng, tăng hơn 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh gần 41%, lên hơn 2.589 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm hơn 41%, còn hơn 266 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của VHC tăng hơn 27,7%, đạt 107 tỷ đồng và chi phí cho hoạt động này giảm hơn 62%, xuống còn gần 34 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 36% là 68 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 7%, xuống còn hơn 64 tỷ đồng. VHC báo lãi sau thuế đạt hơn 189 tỷ đồng, giảm gần 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm hơn 22,5%, xuống còn hơn 169,6 tỷ đồng.

Lý giải về lợi nhuận đi lùi, trong văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, VHC cho biết nguyên nhân chính đến từ việc giá bán cá tra giảm.

Cá tra Vĩnh Hoàn lợi nhuận đi lùi trong quý đầu năm 2024
Do giá bán cá tra giảm, VHC báo lãi ròng quý I đi lùi. Ảnh: VHC.

Năm 2024, VHC xây dựng kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Ở kịch bản cao, doanh thu mục tiêu đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Ở kịch bản cơ bản, doanh thu mục tiêu đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 800 tỷ đồng, giảm 12,9%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, VHC đã hoàn thành 21,2% kế hoạch cơ bản và 17% kế hoạch cao.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của VHC tăng nhẹ 1,3% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 12.092 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho đạt gần 3.467 tỷ đồng, giảm 7,9%. Doanh nghiệp đang trích lập hơn 407 tỷ đồng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý I.

Các khoản tiền và tương đương tiền của VHC giảm gần 57% còn 100 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 12,3%, đạt hơn 2.323 tỷ đồng. Giá trị tiền gửi ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 31/3 đạt 2.190 tỷ đồng, tăng 14% sau 3 tháng.

Trong đó, VHC đang đầu tư hơn 160 tỷ đồng vào kinh doanh chứng khoán, giảm 11,7% so với thời điểm đầu năm. Mức giảm trên đến từ cổ phiếu NLG (giảm 13%), KBC (giảm 37%) và khác (giảm 28%). Khoản đầu tư cổ phiếu DXS giữ nguyên giá gốc hơn 60 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thủy sản đang trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh gần 27 tỷ đồng, thấp hơn gần 30% so với đầu năm (39 tỷ đồng). Đa phần số tiền trích lập dự phòng này của Vĩnh Hoàn được dùng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu DXS.

Trên thị trường chứng khoán, trong quý I, cổ phiếu VHC tăng 28% so với thời điểm đầu năm 2024. Kết phiên ngày 29/3, cổ phiếu VHC có giá 78.400 đồng/cổ phiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, kết phiên ngày 14/5, giá cổ phiếu VHC giảm còn 76.000 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, VHC công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2024. Doanh thu của VHC đạt 1.091 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh thu của VHC đạt 3.902 tỷ đồng. Trong đó, cá tra mang về 635 tỷ đồng, tăng 22%; các sản phẩm hỗn hợp và từ gạo tăng lần lượt 112% và 141%. Doanh thu từ Collagen và Gelatin đạt 75 tỷ đồng, tăng 36%, và bán bánh phồng ghi nhận 30 tỷ đồng, tăng 65%. Doanh thu từ sản phẩm phụ và giá trị gia tăng giảm lần lượt 36% và 38%.