sàn thương mại điện tử

Từ 1/8/2021 chưa bắt buộc các sàn giao dịch thương mại điện tử khai thuế thay, nộp thuế thay cá nhân. Ảnh minh họa.

Đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết tại cuộc trao đổi với báo chí xung quanh hướng dẫn của Thông tư 40/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành.

PV: Thưa bà, theo Thông tư 40 vừa được Bộ Tài chính ban hành, việc kê khai và nộp thuế hộ đối với các sàn thương mại điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2021, điều này có quá vội vàng không, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi là Thông tư 40), các chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Thông tư 40 có hiệu lực từ 1/8/2021, tuy nhiên việc triển khai cung cấp thông tin, hay việc khai thay, nộp thay của sàn thương mại điện tử cho cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện theo lộ trình của cơ quan thuế.

Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thay, nộp thay, các chủ sàn giao dịch điện tử có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế sẽ cùng với sàn giao dịch thương mại điện tử xây dựng chuẩn dữ liệu để kết nối thông tin sau khi lấy ý kiến của các sàn. Chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên về chuẩn dữ liệu này, sau đó cơ quan Thuế và sàn giao dịch thương mại điện tử bắt đầu nâng cấp cơ sở dữ liệu để đáp ứng chuẩn kết nối thông tin, cuối cùng mới cung cấp thông tin để thực hiện khai thay và nộp thay.
lan anh tổng cục thuế
Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, cá nhân liên quan, Tổng cục Thuế sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại các sàn thương mại điện tử này.

Tổng cục Thuế sẽ cùng với sàn giao dịch thương mại điện tử xây dựng chuẩn dữ liệu để kết nối thông tin sau khi lấy ý kiến của các sàn. Chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên về chuẩn dữ liệu này, sau đó cơ quan Thuế và sàn giao dịch thương mại điện tử bắt đầu nâng cấp cơ sở dữ liệu để đáp ứng chuẩn kết nối thông tin, cuối cùng mới cung cấp thông tin để thực hiện khai thay và nộp thay.

Điều này có nghĩa, việc khai thay và nộp thay sẽ chưa phải thực hiện ngay từ 1/8/2021, mà chúng tôi sẽ có giải pháp phối hợp với sàn giao dịch thương mại điện tử để nghiên cứu một lộ trình phù hợp, sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền để đưa ra lộ trình phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các sàn giao dịch thương mại điện tử.

PV: Bà có thể nói rõ ý nghĩa của việc kê khai và nộp thuế thay của các sàn giao dịch thương mại điện tử theo Thông tư 40?

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Việc khai thuế thay, nộp thuế thay của chủ sở hữu các sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện theo định hướng của Chính phủ về cải cách hành chính thuế theo phương thức điện tử.

Việc này sẽ giúp cho các cá nhân kinh doanh giảm thiểu được đầu mối kê khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân kinh doanh, cũng như cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế.

PV: Thực tế hiện nay trong các sàn có đối tác tham gia đến từ nhiều địa phương khác nhau, vậy việc kê khai và thu thuế hộ liệu có mâu thuẫn gì so với các quy định trước đây, việc khấu trừ sẽ được thực hiện như thế nào, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Việc các sàn thương mại điện tử sẽ kê khai thay, nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh hoàn toàn không có gì mâu thuẫn, vì nếu cá nhân kinh doanh khai thuế và nộp thuế thông qua sàn rồi, thì doanh thu này không phải nộp ở những địa điểm kinh doanh cố định của họ nữa.

Cơ quan thuế sẽ có hình thức kết nối thông tin về việc khai thuế thay, nộp thuế thay của các sàn này, sau đó theo từng mã số thuế của cá nhân để phân bổ cho các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

PV: Số lượng giao dịch hiện nay ở các sàn giao dịch thương mại điện tử là khá lớn, việc kê khai và thu thuế nếu có sai sót, thì ai là người phải chịu trách nhiệm, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Tất nhiên các cá nhân kinh doanh sẽ phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Tuy nhiên, sàn giao dịch điện tử cũng có một phần trách nhiệm trong đó, vì cơ chế thu thuế này sẽ tăng cường sự giám sát giữa tổ chức và cá nhân kinh doanh với nhau. Tổ chức là các sàn giao dịch thương mại điện tử này có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Vì theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, mọi tổ chức, cá nhân, cơ quan đều có trách nhiệm trong công tác quản lý thuế cùng với cơ quan thuế.

PV: Xin cảm ơn bà!

Đã lấy ý kiến của hiệp hội, các sàn giao dịch thương mại điện tử

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, ngày 15/6/2021 vừa qua, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội thảo bàn về việc triển khai lộ trình thực hiện khai thay, nộp thuế thay đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử. Hội thảo có sự tham gia của Hiệp hội thương mại điện tử, các sàn thương mại điện tử và một số công ty kiểm toán, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động qua sàn.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, cá nhân liên quan, Tổng cục Thuế sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại các sàn thương mại điện tử này. “Tổng cục Thuế sẽ cùng với sàn giao dịch thương mại điện tử xây dựng chuẩn dữ liệu để kết nối thông tin sau khi lấy ý kiến của các sàn. Chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên về chuẩn dữ liệu này, sau đó cơ quan Thuế và sàn giao dịch thương mại điện tử bắt đầu nâng cấp cơ sở dữ liệu để đáp ứng chuẩn kết nối thông tin, cuối cùng mới cung cấp thông tin để thực hiện khai thay và nộp thay” - bà Lan Anh nói.

Nhật Minh (ghi)