Nhiều nhà đầu tư bất ngờ khi FLC ra tin ông Trịnh Văn Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu
Đang phối hợp xử lý vi phạm hành vi bán nhưng không công bố thông tin cổ phiếu FLC

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 198/UBCK-TT ngày 11/1/2022 về việc bán cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC mà không không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/1/2022 của ông Trịnh Văn Quyết.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn FLC (mã Ck: FLC) đã đăng tải Thông báo giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh Văn Quyết trên website flc.vn. Thông báo này gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh đề ngày 5/1/2022.

Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch dự kiến theo mệnh giá là 1.750 tỷ đồng. Thời gian giao dịch dự kiến từ 10/1 đến 17/1. Mục đích giao dịch là cơ cấu tài sản. Phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Tuy nhiên, theo thông tin từ UBCKNN, ông Trịnh Văn Quyết đã thực hiện giao dịch bán cổ phiếu mà không báo cáo, không công bố thông tin./.