Chủ tịch Hội đồng quản trị PG Bank xin từ nhiệm
Ông Nguyễn Phi Hùng - Chủ tịch HĐQT PG Bank xin từ nhiệm chỉ sau 3 tháng nhậm chức. Mặt khác, PG Bank cũng vừa công bố tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, dự kiến vào ngày 23/10.

Ngày 2/10, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã có văn bản số 1166/2023/cv-PGB để công bố thông tin bất thường về việc Chủ tịch HĐQT ngân hàng này xin từ nhiệm.

Theo công bố, cùng ngày, HĐQT PG Bank đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và xin rút khỏi vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Phi Hùng vì lý do cá nhân.

Đơn xin từ nhiệm rời khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT PG Bank của ông Nguyễn Phi Hùng nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ có hiệu lực khi đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Như vậy, trong 6 người thuộc HĐQT PG Bank hiện nay thì đã có tới 4 người xin từ nhiệm, chỉ còn lại 2 người là ông Nguyễn Mạnh Hải và ông Đinh Thành Nghiệp.

Đáng chú ý, gần đây loạt thành viên HĐQT của PG Bank cũng có đơn xin từ nhiệm. Gần đây nhất, ngày 14/9, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Dũng cũng xin từ nhiệm chức vụ và rút khỏi HĐQT vì lý do cá nhân.

Bên cạnh đó, 2 thành viên HĐQT người nước ngoài là ông Oliver Schwarzhaupt và ông Nilesh Ratilal Banglorewala (thành viên HĐQT độc lập) cũng đã có đơn xin từ nhiệm khỏi HĐQT hôm 25/8/2023.

Được biết, ông Nguyễn Phi Hùng từ nhiệm chỉ sau 3 tháng nhận chức Chủ tịch HĐQT tại PG Bank.

Hồi đầu tháng 7, HĐQT PG Bank đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Oliver Schwarzhaupt theo nguyện vọng cá nhân. Ngân hàng cũng miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Phi Hùng và bầu ông Hùng lên làm Chủ tịch HĐQT thay ông Oliver Schwarzhaupt./.