chưng khoan

Ảnh: Duy Thái

Sáng nay (26/9), Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung chính là bàn về phương án hợp nhất với Công ty cổ phần chứng khoán VIT (VITS).

Theo nội dung đại hội, công ty chứng khoán hợp nhất sẽ vẫn giữ tên là MBS, có vốn điều lệ khởi đầu là 621 tỷ đồng, tổng tài sản 2.532,7 tỷ đồng. Số cổ phiếu dự kiến lưu hành là 62.124.280 cổ phiếu. Ngành nghề, phạm vi hoạt động và tên gọi của công ty hợp nhất vẫn giữ nguyên theo giấy phép thành lập và hoạt động của MBS.

Đại diện của MBS cho biết, việc hợp nhất sẽ giúp hai công ty tận dụng lợi thế của nhau để tạo nên 1 định chế tài chính quy mô lớn hơn, theo đúng chủ trương tái cấu trúc thị trường chứng khoán là giảm về số lượng, tăng về chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, giúp MBS chuyển trạng thái từ vốn điều lệ lớn, lỗ lũy kế lớn sang vốn điều lệ nhỏ hơn và không còn lỗ lũy kế. Từ đó công ty có thể tích lũy lợi nhuận và tiến đến việc niêm yết trên thị trường chứng khoán trong tương lai gần.

Sau hợp nhất, MBS dự kiến đàm phán với Ngân hàng Quân đội chuyển đổi 600 tỷ đồng trái phiếu sang cổ phiếu của công ty hợp nhất với tỷ lệ 1 trái phiếu đổi 100 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của công ty hợp nhất lên mức 1.221 tỷ đồng.

Thời điểm dự kiến các hoạt động kinh doanh bắt đầu được hạch toán tại công ty hợp nhất là 1/11/2013./.

Thu Hoài