Cổ phiếu HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chỉ được giao dịch vào phiên chiều từ ngày 23/5
Lịch sử giao dịch cổ phiếu HBC

Cụ thể, ngày 17/5, HOSE cho biết, cổ phiếu HBC của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/5/2023, theo Quyết định số 221/QĐ-SGDHCM ngày 16/5/2023 của SGDCK TP. Hồ Chí Minh. Cổ phiếu HBC chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch, theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 23/5/2023.

Lý do, tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu HBC tiếp tục được theo dõi ở diện kiểm soát, theo Quyết định số 165/QĐ-SGDHCM ngày 10/04/2023 của SGDCK TP. Hồ Chí Minh, do chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (năm 2021 và năm 2022).

Trước đó như TBTCVN thông tin, HOSE đã đưa HBC vào diện cảnh báo và kiểm soát vì lý do tương tự nhưng doanh nghiệp chưa khắc phục. Theo quy chế giao dịch chứng khoán, hạn chế giao dịch là mức phạt nặng thứ ba đối với một cổ phiếu niêm yết. Hai mức phạt cao hơn là tạm ngừng giao dịch và đình chỉ giao dịch.

Trong văn bản gửi HOSE ngày 28/4, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã thay mặt và đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình giải trình biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu HBC bị đưa vào diện kiểm soát.

Ông Hải lý giải, trong khoảng thời gian vừa qua, công tác quản trị nội bộ đã phát sinh một số vấn đề. Ban điều hành cùng toàn thể công nhân viên phải tập trung toàn lực để giải quyết các vấn đề trên. Điều này ảnh hưởng đến các hoạt động xuyên suốt của tập đoàn, trong đó có việc hoàn thành báo cáo tài chính năm theo đúng thời hạn.

“Hiện tại, các vấn đề về quản trị nội bộ đã được giải quyết hoàn toàn, tập đoàn đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành và công bố báo cáo tài chính, dự kiến chậm nhất là ngày 30/5/2023” - phía HBC khẳng định.

Trong 10 phiên giao dịch gần nhất (tính từ ngày 5/5 -18/5), cổ phiếu HBC tăng từ 8.080 đồng/cổ phiếu vào ngày 5/5 lên đến 9.203 đồng/cổ phiếu vào ngày 15/5. Tuy nhiên, từ ngày 15/5, cổ phiếu HBC quay đầu sụt giảm liên tiếp trong 2 ngày. Cụ thể, ngày 16/5, HBC được giao dịch 9.200 đồng/cổ phiếu, đến ngày 17/5 còn 8.560 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu HBC vào ngày 18/5 hiện đang được giao dịch ở mức giá 8.160 đồng/cổ phiếu.