Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, đơn vị đã làm thủ tục hải quan cho hơn 300 doanh nghiệp (DN) với 21.537 tờ khai, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022; 100% các tờ khai được giải quyết đúng hạn, trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2,4 tỷ USD.

Cục Hải quan Thanh Hóa đã ban hành 130 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời cho các DN, giải quyết, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan cho các chi cục hải quan cửa khẩu và doanh nghiệp, không để phát sinh vướng mắc tồn đọng.

Thu ngân sách nhà nước của đơn vị ước tính trong quý I/2023 đạt 3.311 tỷ đồng, đạt 24,5% so với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt hơn 3.300 tỷ đồng
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn đối thoại tháo gỡ khó khăn cho DN xuất nhập khẩu. Ảnh: Phong Nhân

Trong quý I/2023, Cục Hải quan Thanh Hóa cũng đã tổ chức 2 hội nghị đối thoại với sự tham gia của 92 DN hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi, đại lý làm thủ tục hải quan tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tuyên truyền, phổ biến một số văn bản mới được ban hành như Thông tư số 31/2022/TT-BTC (ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính), công văn số 370/TCHQ-GSQL (ngày 19/1/2023) của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan....

Trên cơ sở chế độ chính sách hiện hành, đơn vị đã tích cực giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan của các DN thường gặp như: báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, DN chế xuất; chính sách hỗ trợ DN tỉnh ngoài khi mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn; vướng mắc hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động (VASSCM); thủ tục hoàn thuế...

Trong thời gian tới, để tạo thuận lợi cho DN, Cục Hải quan Thanh Hóa thường xuyên duy trì các kênh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hải quan cho các DN như Tổ giải đáp vướng mắc 24/7; số điện thoại đường dây nóng ...; tiếp tục đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan trong tất cả các khâu nghiệp vụ...