Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất

Số liệu thống kê mới nhất từ Sở Tài chính Hà Nội cho thấy, tính đến ngày 31/12/2021 đã rà soát, tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 10.711 cơ sở nhà, đất, với tổng diện tích đất khoảng 43.791.407 m2, diện tích nhà khoảng 9.919.172 m2 thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Tổng số các cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không đúng quy định đã được Sở Tài chính tham mưu báo cáo UBND thành phố phê duyệt phương án xử lý theo đúng quy định kể từ thời điểm Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực là 653 cơ sở, với 5.821.542 m2 đất và 359.503 m2 nhà.

Nguồn: Sở Tài chính Hà Nội. Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Sở Tài chính Hà Nội. Đồ họa: Văn Chung

Bên cạnh đó, Sở Tài chính Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu, báo cáo UBND thành phố có ý kiến về dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trung ương trên địa bàn để Bộ Tài chính phê duyệt theo thẩm quyền 1.937 cơ sở nhà, đất với diện tích khoảng 18.201.896 m2 đất và khoảng 7.784.662 m2 nhà. Trong đó, đã kiến nghị Bộ Tài chính quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền cho phép chuyển giao 557.383 m2 đất và 56.524 m2 nhà của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trung ương về UBND thành phố để quản lý, xử lý theo quy định. Bộ Tài chính đã ban hành quyết định chuyển giao nhà, đất về UBND thành phố, đơn cử: chuyển giao cơ sở 38 Thuốc Bắc từ Kho bạc Nhà nước Hà Nội; cơ sở 49 Phan Bội Châu từ UBND tỉnh Điện Biên; cơ sở 13 Phan Huy Chú từ Bộ Y tế; khu đất ký hiệu 1B thuộc Khu liên hợp Thể thao Quốc gia thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Để nâng cao hơn nữa công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà là trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố, trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng, khẩn trương hoàn thành rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo sử dụng nhà, đất đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả.

Thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng

Nhằm siết chặt công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Theo đó, Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu rà soát, thống kê tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố, để làm cơ sở quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, các sở, ngành phải khẩn trương hoàn thành việc rà soát, lập và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Qua đó, đảm bảo sử dụng nhà, đất đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả.

Nhiều địa điểm nhà chuyên dùng đã hết thời hạn thuê

Theo báo cáo giám sát của HĐND TP. Hà Nội, trong khoảng 400 địa điểm nhà chuyên dùng thuộc phân loại quản lý cho thuê vẫn thực hiện thu nộp tiền thuê nhà do Công ty Quản lý và Phát triển nhà quản lý, thực tế chỉ có 01 địa điểm tại 41 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm) còn hạn hợp đồng thuê nhà, đất; 05 địa điểm được UBND TP.Hà Nội chấp thuận cho thuê không phải trả tiền thuê nhà, đất. Toàn bộ các địa điểm còn lại đã hết thời hạn thuê, đến nay vẫn chưa thực hiện gia hạn cho thuê.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ngành kiên quyết thu hồi để xử lý theo quy định các diện tích nhà, đất không sử dụng, sử dụng không đúng quy định, sử dụng kém hiệu quả, nợ nghĩa vụ tài chính về nhà, đất kéo dài và lập phương án sử dụng hiệu quả nhà, đất đã thu hồi, chưa sử dụng để phát huy nguồn lực từ các tài sản này, tránh lãng phí. Cùng với đó, TP. Hà Nội cũng sẽ phân loại, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm như nợ đọng tiền thuê, bị chiếm dụng hoặc tự bố trí cho thuê trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng, sở hữu…

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Thanh tra thành phố phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn, thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công các cấp, bảo đảm đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Thành phố cũng nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công là nhà, đất; kịp thời điều chỉnh những bất cập trong cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng nhà, đất…