HĐND TP.Hà Nội: Giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất
HĐND TP.Hà Nội: Giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất. Ảnh: TL

Theo HĐND TP. Hà Nội, trong tháng 5 và tháng 6/2022, Đoàn giám sát của HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Trong đó, đoàn giám sát chú trọng xem xét, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là các cơ sở nhà, đất, bao gồm: Trụ sở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; nhà thuộc sở hữu Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố cho các tổ chức, cá nhân thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ; nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích để ở nhà công vụ, nhà ở cũ, nhà tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước; quỹ nhà kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà chung cư tái định cư tại các dự án, khu đô thị (diện tích do thành phố quản lý); quỹ nhà, quỹ đất 20 - 25% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để làm nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Đoàn giám sát cũng sẽ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để có kiến nghị với các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ năm 2016 đến nay, 28 sở, ban, ngành thuộc thành phố (không bao gồm các cơ quan, đơn vị trực thuộc) đang sử dụng 57 cơ sở nhà, đất làm trụ sở, công trình sự nghiệp, với diện tích khoảng 60.875m2 đất, khoảng 90.809m2 sàn.

Về nguyên tắc, sau khi được UBND thành phố đồng ý bố trí sử dụng trụ sở, các đơn vị có trách nhiệm lập, bổ sung hồ sơ quản lý các giấy tờ liên quan đến biến động công sở, trụ sở, nhà làm việc; rà soát, báo cáo diện tích chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức chuyên dùng.

Tuy nhiên, qua giám sát của HĐND thành phố cho thấy, nhiệm vụ nêu trên không được các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc, việc quản lý ở một số nơi còn lỏng lẻo, gây lãng phí đất đai và cần phải có giải pháp siết chặt hơn trong thời gian tới.

Để quản lý tốt tài sản công lĩnh vực nhà, đất, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thời gian tới, UBND thành phố cần chỉ đạo hoàn thành việc kiểm kê toàn bộ quỹ nhà, nhất là quỹ nhà chuyên dùng để phân loại các tồn tại, vướng mắc, có giải pháp tháo gỡ, xử lý dứt điểm. HĐND thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục giám sát, tái giám sát lĩnh vực này để các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ hơn, hiệu quả tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố./.