Hội Kế toán TP. Hồ Chí Minh: Kênh góp ý, phản biện chính sách tài chính hữu ích
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Sơn Nam

Báo cáo tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ (2018 – 2023), cùng với sự phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của TP. Hồ Chí Minh. Hội Kế toán thành phố luôn bám sát các chủ trương, chính sách mới để tổ chức các buổi hội thảo, các lớp tập huấn nhằm truyền đạt, cập nhật những kiến thức, những kỹ năng đến các hội viên đang công tác trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán.

Đặc biệt, thông qua hội nhập quốc tế về kế toán – kiểm toán, hợp tác với các hội nghề nghiệp các nước như: Hiệp hội Kế toán công chứng Vương quốc Anh (ACCA), Hiệp hội Kế toán viên công chứng Úc (CPAA), Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Hội Kế toán quản trị Vương quốc Anh (CIMA) và một số tổ chức khác, hội đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi hội thảo, từ đó cung cấp nhiều kinh nghiệm thiết thực, những thông tin về báo cáo tài chính hợp nhất, các chuẩn mực kế toán, vai trò kế toán doanh nghiệp trong cơ chế thị trường…

Các chuyên đề sinh hoạt đã cung cấp nhiều thông tin quý giá cho hội viên, đặc biệt là các nhà quản lý, giảng viên các trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Hội Kế toán TP. Hồ Chí Minh: Kênh góp ý, phản biện chính sách tài chính hữu ích
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Sơn Nam

Cùng với đó, hội đã chủ động phối hợp tổ chức hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các chính sách mới về kế toán – kiểm toán phục vụ doanh nghiệp; tham gia góp ý, phản biện sửa đổi, bổ sung một số luật như: Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Quản lý thuế; chế độ quy định về hóa đơn điện tử; Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế v.v… Đồng thời, tham gia phản biện, góp ý các đề án do Hiệp hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam (VAA), Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật TP. Hồ ChíMinh yêu cầu; tham gia góp ý sửa đổi điều lệ và các quy chế cho VAA...

Thời gian qua, Hội Kế toán TP. Hồ Chí Minh còn tham gia với Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh trong việc góp ý xây dựng và ban hành Luật Quản lý thuế; dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước; dự thảo Luật Chứng khoán…